Navigacija:  »Poglavje nima nadrejenih poglavij«

Jezus o rodu na ameriškem kontinentu

Return to chapter overview

Jezus: Vi ste moji učenci; vi ste luč temu ljudstvu, ki je preostanek Jožefove hiše. In glejte, to je dežela vašega nasledstva; in Oče jo je dal vam. In Oče mi ni nikdar zapovedal, naj to povem vašim bratom v Jeruzalemu. Niti mi Oče ni nikdar zapovedal, naj jim povem o drugih rodovih iz Izraelove hiše, ki jih je Oče peljal iz dežele. Oče mi je zapovedal, naj jim povem toliko: da imam druge ovce, ki niso iz te črede; tudi njih moram pripeljati in slišale bodo moj  glas; in ena čreda bo in en pastir. In sedaj, zavoljo trdovratnosti in nevere niso razumeli moje besede; zato mi je Oče zapovedal, naj jim o tem ne rečem ničesar več. A resnično, povem vam, da mi je Oče zapovedal, in vam pravim, da ste bili ločeni od njih zavoljo njihove krivičnosti; torej zavoljo svoje krivičnosti ne vedo za vas. In resnično vam povem, da je Oče ločil od njih tudi druge rodove; in zavoljo svoje krivičnosti ne vedo zanje. In resnično vam povem, da ste vi tisti, o katerih sem rekel: Druge ovce imam, ki niso iz te črede; tudi te moram pripeljati in slišale  odo moj  glas; in ena čreda bo in en pastir. In niso razumeli, kajti domnevali so, da so to Nejudje; kajti niso razumeli, da se bodo Nejudje spreobrnili zaradi njihovega pridiganja. In niso razumeli, ko sem rekel, da bodo slišali moj glas; in niso me razumeli, da Nejudje ne bodo nikdar slišali mojega glasu - da se jim ne bom prikazal, drugače kakor po Svetem Duhu. A glejte, vi ste tako slišali moj glas, kakor me videli; in vi ste moje ovce in prišteti ste med te, ki mi jih je dal moj Oče. (3 Nefi 15,12-24)