Navigacija:  Iskanje resnice > Veliki nauk življenja > Viri >

Spisi apostolskih očetov

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Spisi apostolskih očetov (Didahe, Barnaba, Hermov Pastir, Ignacij, Polikarp, Klement) so poleg Svetega pisma nove zaveze najstarejši krščanski spisi. Tekste cerkvenih očetov citiramo po principu: Ime, Naslov, št.knjige, pogl., parag.)

 

Klem: Prvo Klemnovo pismo Korinčanom. je papeško pismo, ki ga je napisal Klemen I., takratni škof Rima, okoli leta 96 pripadnikom krščanske občine v Korintu. Le-ta je imela probleme z nekaterimi prezbiteriji, ki so jih odpustili, zaradi česar je nastal razkol v občini. Klemen I. je tako vse vpletene strani pozval k ponižnosti, edinosti,... in naročil, da naj se odpuščene prezbiterije ponovno zaposli.

 

HePa: Hermov pastir. Hermov pastir je eno izmed starejših krščanskih besedil oz. spisov, ki je apokaliptičnega in judovskega značaja in nagovarja preprosto krščansko ljudstvo. Pastir, delo sicer neznanega Herma, je ena najbolj nenavadnih književnih stvaritev zgodnjega krščanstva, sodoben bralec bo občutil 'skrajno nezaupnost z dikcijo, vsebino in miljejem tega dela'.