Navigacija:  Iskanje resnice > Veliki nauk življenja > Viri >

Jakob Lorber

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Naj povem, da še danes po mnogih letih prebiranja Lorberjevih tekstov ne vem kaj naj si mislim o njih. Po eni strani prebereš besedilo, ki ga označiš za modrost nad modrost, potem pa prebereš nekaj, kar rečeš - totalna oslarija. Zato si bo vsak zainteresiran bralec moral sam ustvariti svoje mnenje. Upam, da ima založba Aura na zalogi še kaj izvodov. Ne glede na povedano, pa moram reči, da ta besedila v meni povzročajo duhovno rast, zato se držim tega, da po sadežu presojam drevo.

 

Največja dilema, ki se mi pojavlja v zvezi z njegovimi deli je, da na par mestih namiguje na obstoj reinkarnacije, ob enem pa nenehno govori o obstoju pekla kot dokončnem bivališču pogubljenih. To dvoje mi namreč ne gre skupaj in nikjer nisem zasledil kake razlage v zvezi s to dilemo. Zaradi tega sklepam da namig o reinkarnaciji razumem napačno. Če nekdo pristane v peklu in vemo, da je to dokončno, potem se ne more nikamor več reinkarnirati. To bi morda lahko veljalo za tiste, ki so pristali v vicah in rabijo dodatno "šolanje", toda po krščanski doktrini so vice ravno tako pekel, le časovno omejen.

 

Jakob Lorber je napisal 25 knjig, ki skupaj zajemajo 20.000 strani rokopisov. O svojem pisanju je zapisal, da je 15. marca 1840 med opravljanjem jutranje molitve v predelu srca zaslišal Kristusov glas, ki mu je velel: "Vstani, vzemi svoje pisalo in piši !". Jakob je ubogal in tako po notranji besedi napisal vso to množico del. Vsa dela je izdala založba Lorber - Verlag iz Bietingheima v nemškem jeziku. Večina knjig je prevedena tudi v druge jezike. Nekatere so prevedene tudi v slovenščino. Slovenske izdaje je izdala založba AURA ZALOŽNIŠTVO, ki se nahaja na naslovu: Ljubljana, Celovška 189, 1000 Ljubljana

 

Lorberjeva dela, ki so prevedena v slovenski jezik lahko nabavite tudi na spletnem naslovu: http://www.aura.si/

 

Zanimivost o Lorberjevem pisanju je povedal tudi Ritter von Leitner, ki je napisal tudi njegov življenjepis: "...sedel je za majhno mizo, pozimi tesno ob peči in nepretrgoma pisal, zazrt vase, zmerno hitro, ne da bi naredil odmor za premislek ali da bi kaj napisanega popravil, kot nekdo, ki piše po nareku... ...in res, nekaterim svojim prijateljem je narekoval posamezne odstavke in celo dela več sto popisanih pol. Pri tem je sedel poleg tistega, ki je pisal, mirno zrl predse, ne da bi tok svojega govora kdaj ustavil ali spremenil kakšen stavek ali izraz..."

 

Lorber je o svojem pisanju povedal tudi to: "Glede notranje besede, kako jo slišim, lahko, kar zadeva mene, povem samo to, da slišim Gospodovo najsvetejšo besedo zmeraj v območju srca kot najasnejšo misel, jasno in čisto, kot izgovorjene besede. Nihče, pa če je še tako blizu, ne more slišati nikakršnega glasu. Zame pa zveni ta milostni glas kljub temu razločneje kot vsak, še tako močan materialni zvok. To pa je tudi vse, kar lahko povem iz svoje izkušnje."

 

SkMart        Škof Martin. Izvirni naslov: Bischof Martin. Zgodba o smrti škofa Martina in o njegovem nadaljnem "šolanju" v onostranstvu.

VJn1-10        Veliki Janezov evangelij. Izvirni naslov: Das große Evangelium Johannes Obsežno delo desetih knjig v katerih je podan Janezov biblijski evangelij v podrobnejši različici.

BoGo                Božje gospodarjenje. Začetek stvarstva.

 

Spisek vseh njegovih del je objavljen na naslovu: http://www.lorber-verlag.de. Glej tudi slovensko spletno stran.

 

Povezave:

http://en.wikipedia.org/wiki/Jakob_Lorber

http://de.wikipedia.org/wiki/Jakob_Lorber

 

Lorberjeva dela na internetu:

Janezov veliki evangelij I

Janezov veliki evangelij II

Janezov veliki evangelij III

Škof Martin

Trije dnevi v templju

Pavlovo pismo Laodicejcem