Navigacija:  Iskanje resnice > Veliki nauk življenja > Viri >

Koran

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ko prebiraš Koran ugotoviš, da imamo kristjani, judje in muslimani mnogo več skupnega kot bi človek mislil glede na današnjo situacijo v svetu. Prav za prav imajo največ skupnega prav judje in muslimani, saj je muslimanom judovska tora prav tako sveta knjiga kakor Koran.

 

Nekaj verzov iz Korana za lažje razumevanje nastanka Korana in Islama:

 

Reci: "Angel Gabriel razodeva Koran tvojega Gospoda kot resnico, da bi še bolj utrdil vernike v veri, kot vodilo blagovest vsem muslimanom." (Ko 16:102)

 

Reci: Kdor je sovražnik Gabrijela, ki ti po Božji volji polaga Koran na srce, potrjujoč resničnost prejšnjih razodetij, kot vodilo in blagovest vernikov; kdor je sovražnik Gospoda in njegovih angelov, njegovih poslancev in Gabriela in Mihaela - ta bo zagotovo spoznal, da je Gospod sovražnik nevernikov." (Ko 2:97-98)

 

Pravijo: "V raj bodo prišli le judje in kristjani." To so prazne želje. Reci: "Dokažite, če resnico govorite!" V resnici ni tako. Kdor se predano obrne k Bogu in opravlja dobra dela, temu pripada nagrada pri Gospodu. Takšni se ne bodo ničesar bali, za ničemer žalovali. Judje govorijo: Kristjani so zapeljani!" kristjani pa govorijo: Judje so zapeljani!" - pa vendar berejo Knjigo (Toro). Podobno govorijo tudi nevedneži, Bog pa bo na sodni dan razsodil, kdo je imel prav. (Ko 2:111-113)

 

Nikogar ne silite verovati, zakaj prava pot se očitno razlikuje od zablod... (Ko 2:256)

 

Za Gospoda je islam edina prava vera... (Ko 3:19)

 

...Bog ne mara nasilnikov. (Ko 3:57)

 

Sledniki Knjige (Tora - judje in kristjani), ki verujejo v enega Boga in v to, kar je vam razodeto in v tisto, kar je bilo njim razodeto, ki so ponižni pred Gospodom in ne zamenjujejo njegove besede za nekaj malovrednega (Judje so potvarjali postavo, kar jim je že Jezus oponašal) - ti bodo prejeli nagrado svojega Gospodarja. On hitro poravna račune. (Ko 3:199)

 

Zato naj se na Gospodovi poti bojujejo tisti , ki jim ni žal žrtvovati življenja na tem svetu za oni svet. Gotovo bomo obilno nagradili vsakogar, ki se bojuje na Gospodovi poti - pa naj zmaga ali izgubi življenje. (življenje žrtvuje tudi menih, duhovnik, ki se odpove družini... Tudi ti se bojujejo na Gospodovi poti) (Ko 4:74)

 

...Če bi Bog hotel, bi vas vse v eni veri ustvaril, vandar vas je hotel skušati, da bi videl, kdo bo sledil predpisom. Zato tekmujte, kdo bo storil več dobrega! Vsi se boste vrnili k Bogu in poučil vas bo o tem, v čemer ste se razhajali. (Ko 5:48)

 

...Resnično boš videl tudi, da so vernikom najtesnejši prijatelji tisti, ki govore: "Mi smo kristjani," saj so med njimi duhovniki in menihi, pa tudi ošabni niso. (Ko 5:82)

 

Reci: "Angel Gabriel razodeva Koran tvojega Gospoda kot resnico, da bi še bolj utrdil vernike v veri, kot vodilo blagovest vsem muslimanom." (Ko 16:102)

 

S sledniki Knjige (Tore) razpravljajte karseda vljudno, razen z nepravičnimi med njimi. Recite: "Verujemo v to, kar se razodeva nam in tisto, kar je bilo razodeto vam. Naš Bog in vaš Bog sta eden in isti, mi se mu pokoravamo." (Ko 29:46)

 

Ni dvoma, to Knjigo razodeva Gospodar svetov. (Ko 32:2)

 

V boju sekajte glave nevernikov, vse dokler ne oslabite njihovih vrst... (Ko 47:4)