Navigacija:  Iskanje resnice > Veliki nauk življenja > Razno >

Narava kisika in ustvarjanje

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Narava kisika: (Ognjene kače, oz. Jeziki) To kar vidite tu, je prava življenska hranilna snov, je sol zraka in morja, nekoč bodo naravoslovci ta element imenovali kisik. Ne bodo ga videli, bodo pa ga zaznali in dol0čili njegovo zgradbo ter večjo in manjšo navzočnost in tudi ugotovili, da ga ponekod ni... ...ta snov je prvotno prava duševna substanca in ustreza mislim, še preden se zberejo v zamisel. (VJn4 118:3,5)

 

Stvarjenje organskih bitij: Rafael: "Bog je v Sebi večen in neskončen. Samo On napolnuje neskončni prostor. On kot najvišja, najčistejša in največja misel in večno najpopolnejša zamisel v Sebi in iz Sebe ustvarja, kar je vse od vekomaj, tudi nenehno poraja misli v vsej Svoji neskončnosti in ta je polna le teh iz Njega. Mi (praangeli), kot Njegove, že od za vas ljudi nedoumljivih časov dozorele, zdaj pa samostojne življenske zamisli, polne svetlobe, modrosti, spoznanja in moči volje, imamo pod seboj še neskončno množico služabniških duhov ki so tako rekoč naše roke in ki spoznajo našo voljo in jo tudi takoj izpolnijo. Čiste Božje misli so snov, iz katere je nastalo vse, kar obsega neskončnost: prvotno mi, edino le po volji najvišjega in najvsemogočnejšega Božjega duha in potem vse te stvari in bitja po nas, ki smo bili in smo prve najodličnejše posode za sprejemanje misli in zamisli, ki prihajajo iz Boga in to bomo odslej v povišani in čedalje popolnejši meri tudi ostali vekomaj. Mi združujemo življenske zamisli, ki prihajajo iz Boga in so vam na ogled v podobi ognjenih jezikov in neprenehoma po Božjem redu, ki je v nas, snujemo oblike in bitja in če bi vas kdo vprašal, od kod je Bog ali od kod smo mi kot Njegovi tako rekoč že večni služabniki, sli in hlapci jemali materialno snov za oblikovanje bitij, zdaj jo imate tu pred seboj. Ti kačasti in ognjeni jeziki so duhovni gradbeni kamni, iz katerih je narejeno vse, kar koli materialno bitnega vsebuje in skriva v sebi vsa neskončnost. Kako poteka to ustvarjanje vam je nadvse jasno razložil Gospod sam. Toda vse to boste resnično, življensko jasno spoznali in povsem razumeli šele tedaj, ko boste sami življensko popolni stali pred Gospodom Bogom v duhu in ne več v težkem mesu."  (VJn4 119:1-4)