Navigacija:  Iskanje resnice > Veliki nauk življenja > Nauki za življenje >

Pot do odrešenja

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Jezus: "Zdaj se kar samo postavlja najpomembnejše vseh življenskih vprašanj in se glasi: Kaj naj poslej stori in upošteva človek, da obvaruje svojo dušo pred vnovičnem padcem v staro sodbo mrtve materije ? Natančno naj izpolnjuje deset zapovedi, ki so bile dane človeštvu po Mojzesu, ki pa so povsem kratko v tem, da najprej trdno veruje v resničnega Boga, Ga iz vseh svojih življenskih moči ljubi nadvse, svoje brate in sestre pa kot samega sebe in v skrajnem primeru celo bolj. V teh, pravzaprav le dveh zapovedih, pa je vsebovana tako vsa Mojzesova postava kot tudi vsi preroki, ki z veliko besedami zaradi večje razumljivosti niso učili nič drugega kot to. Kdor bo to delal, bo gotovo obvaroval svoje srce in s tem tudi svojo dušo pred vsakim napuhom, vsako trdosrčnostjo, jezo, sovraštvom, sebičnostjo, nevoščljivostjo, skopostjo, lakomnostjo, oblastiželjnostjo ter pred svetnim uživanjem in pred ljubeznijo do sveta in tako bo zlahka vstopil v pol Božjega duhovnega življenja, kajti ravno ljubezen do Boga napolnjuje vsega človeka z duhom Božjega življenja, ljubezen do bližnjega pa uteleša in utrjuje tega duha v duši, s čimer ta potem nujno postane v vsem identična z Bogom samim po Božjem duhu ljubezni v njem. Če je identična z Bogom, bo tudi identična s pozitivnim življenskim polom v Bogu, ki sem vam ga zdaj razodel in bo z Njim vladala nad vso materijo, ki je nikoli več ne bo mogla ujeti in požreti. Kdor koli bo temu sledil, bo tudi žel to, kar sem vam zdaj najjasneje pokazal in bo to v stalnem stopnjevanju večno ohranil." (VJn5 20:2-7)

 

Jezus: "...Če postaneta ljubezen in poželenje do zunanjega sveta premočna, pohujšujeta vsega človeka in zaradi njiju hira duša, ker je preveč zrinjena v materijo. Tedaj je čas, da se človek ojunači in se z najmočnejšo voljo povsem znebi te ljubezni in poželenja in si na vso moč prizadeva le za to, kar je povsem duhovno. Če je tako, že samo to zadošča, da prideš v Božje kraljestvo, čeprav je sicer po pravem redu stvari treba delati oboje zaradi ljubezni do bližnjega." (VJn5 245:8)

 

Jezus: "...Resnično povem vam: V kraljestvu duhov, ki so čisti pred Bogom, boste morali polagati račune tudi za vsako puhlo in prazno besedo in boste pred čisto svetlobo resnice iz Boga propadli." (VJn6 76:21)

 

Nadangel Rafael: "Bogu boste postali podobni takole: Ljubite soljudi in vaše srce naj bo polno ponižnosti, blagosti, potrplenja in usmiljenja do vsakogar; potem se vas bo Bog tudi usmilil in vam dopustil, da Ga boste našli v duhu svoje ljubezni in večne resnice." (VJn7 100:4)