Navigacija:  Iskanje resnice > Veliki nauk življenja > Viri >

Raymond Moody

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Raymond Moody dr. med. je leta 1972 objavil knjigo Življenje po življenju (orig. naslov: Life After Life). Govori o izkušnjah, ki so jih doživeli ljudje, ki jim je prenehalo biti srce, kar imenijemo klinična smrt, z postopki reanimacije, pa je medicinsko osebje ponovno vzpostavilo njegovo delovanje. Obsmrtna doživetja se nanašajo na čas od prenehanja bitja srca, pa do ponovnega pričetka bitja.

 

Vzorec doživetij klinično mrtvih, ki jih opisuje Raymod v svoji knjigi je opisan v poglavju Obsmrtna doživetja.