Navigacija:  Iskanje resnice > Veliki nauk življenja > Viri >

Sveto pismo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Sveto pismo ali Biblija je sveta knjiga krščanstva. Sestavljata jo dva dela: Stara in Nova zaveza. Stara zaveza, po hebrejsko Tanak, predstavlja sveto knjigo tudi za pripadnike judovske vere in izhaja še iz časov pred Jezusom Kristusom. Stara zaveza je večinoma pisana v hebrejščini, deloma tudi v aramejščini in grščini, Nova zaveza pa samo v grščini. Prvi prevod Stare zaveze v grščino se imenuje Septuaginta.

 

Sveto pismo je sestavljeno iz 73 knjig, od katerih jih Stara zaveza vsebuje 46, Nova zaveza pa 27. (Pozor: Nekatere krščanske skupnosti, kot so evangeličani, Jehovove priče in druge, uporabljajo Sveto pismo z 39 knjigami Stare zaveze, ker ne priznavajo sedmih devterokanoničnih knjig.) Obstajajo pa tudi novozavezne devterokanonične knjige, ki jih je prav tako sedem, te pa so: Pismo Hebrejcem, Jakobovo pismo, 2. Petrovo pismo, 2. Janezevo pismo, 3. Janezevo pismo, Judovo pismo in Razodetje (in niso sporne za nobeno skupnost).

 

Glej tudi Sveto pismo na Wikipediji.

 

Rim: Pavlovo pismo rimljanom

1 Kor: Prvo Pavlovo pismo korinčanom

2 Kor: Drugo Pavlovo pismo korinčanom

1 Tes: Prvo posmo Tesalončanom