Navigacija:  Iskanje resnice > Veliki nauk življenja > Poslednji časi in sodba > Pojasnila k Razodetju >

Tri leta in pol

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Jezus: "... Ostanek mojih sporočil ti bom dal pravočasno pred dnem, ko se bo razkril Antikrist..." Vassula: "Kako bova nadaljevala, ko se bo on pojavil?" Jezus: "Samo tri dni in tri noči (* Simbolični izraz za tri leta in pol) ne boš mogla nadaljevati kot želiš. Tišino bo zlomila moja roka, ko bo odprla šesti pečat (* Glej komentar spodaj)..."

 

Komentar:

Toda po treh dneh in pol je iz Boga šinil vanju dih življenja: postaila sta se na noge... (Raz 11,11). To se nanaša na dve priči, dva preroka, na Elija in Mojzesa. Danes nam prerokujeta dve srci: Brezmadežno Marijino Srce in Presveto srce, tako kot sta prerokovala Elija in Mojzes. Elija predstavlja preroško službo in pripravo na Gospodv prihod, tako kot je delal Janez Krstnik, ki je prišel z istim duhom kot Elija. Mojzes predstavlja postavo. Tri dni in pol bodo utišane vse nebeške prerokbe in to bo čas kraljevanja Antikrista. Slišal sem moža... da je prisegel pri večno Živem: v času, dveh časih in polovici časa; ko bo dovršeno razbianje roke svetega ljudstva se bo to vse zgodilo

(Dan 12,7).

Ko pa bosta dokončala pričevanje, bo zver, ki se vzdiguje iz brezna, začela vojno proti njima, ju premagala in ubila (Raz 11,7). Ljudje iz vseh ljudstev, rodov, jezikov in narodov bodo tri dni in pol gledali njuni trupli in ne bodo pustili, da bi bili njuni trupli položeni v grob. Zaradi njiju se bodo prebivalci zemlje veselili in radostili, ter si izmenjavali darila ker sta ta dva preroka mučila prebivalce zemlje (Raz 11,9-10). Toda to tišino bo prelomila moja roka, ki bo odprla šeti pečat. To bo konec treh let in pol Antikristove moči.

Toda po treh dneh in pol je iz Boga šinil vanju dih življenja: postavila sta se na noge in navdala z grozo tiste, ki so ju gledali. Tedaj so iz nebes zaslišali močen glas, ki jima je rekel: Povzpnita se sem! In povzpela sta se v oblaku proti nebu in njuni sovražniki so ju videli. V tisti uri je nastal velik potres, desti del mesta se je zrušil in v potresu je bilo ubitih 7000 ljudi (To pomeni veliko število iz vseh stanov). Preživele pa je prevzela groza in so izkazali čast Bogu nebes (Raz 11,11-13).

Ko je jagnje odtrgalo šesti pečat, sem vide, da je nastal velik potres. Sonce je počrnelo kakor žimnata vrečevina, vsa luna je postala kakor kri... (Raz 6,12).

Moj glas bo zagrmel in moji sovražniki bodo trepetali in se trkali po prsih.

In rekli so goram in skalovju: 'Padite na nas in skrijte nas pred obličjem njega, ki sedi na prestolu in pred Jagnetovo jezo (Raz 6,16)!