Navigacija:  Iskanje resnice > Veliki nauk življenja > Poslednji časi in sodba >

Pojasnila k Razodetju

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Jezus: "Mesto! Prišel sem te obiskat, da bi po tebi razglasil svojo ljubezen vam vsem in ozdravil tvoje bolne prebivalce, ne bom dovolil, da umreš zaradi krivde. Ne bom čakal, da razpadeš. V tebi bom zmagal. Tvoj kralj sem. Jaz sem popoln. Ljudje, poslušajte me, nameravam vas oblikovati v posnetek svoje božanskosti. Zarod grešnikov bo použil plameneči ogenj. Vaša generacija se bo poročila s Svetim Duhom (* Raz 21,2) in s svojim použivajočim ognjem bom spremenil zemljo, da bo postala božanska, cvetoča in nova. Današnji svet bo prešel. S svojim použivajočim ognjem vas bom spremenil v nekaj tako čistega, kot je zlato in tako prosojnega kot kristal (* Raz 21,21), ker bodo vaša srca moja in bodo v mojem srcu. Jaz in moj Oče bova vaše zatočišče (* Aluzija na to, da sta vsemogočni Bog in Jagnje tempelj, 'mesto' v nas. Iz Razodetja) in vi najino. Stvarstvo, nameravam vam vrniti božanskost, da bo moja sijoča slava kot prižgana  bakla (* Raz 21,23) v vas. Potem vas bom varoval, da v vas ne bi prišlo ničesar nečistega (* Raz 21,27). Iz vsakega bom naredil sijoče mesto, popolnoma vas bom obnovil, ker vas bom pripravil na poroko s svojim Svetim Duhom. Moj Sveti Duh si bo naredil dom v vas in vas preoblikoval v njegovo sveto mesto (* preberi Raz 21,1-3), gospostvo in lastnino. Sedanji svet do prešel in moja volja se bo izpolnila na zemlji, tako kot v nebesih. Ljubezen se bo spustila k vam kot ljubezen in jaz, nevidni Bog, bom postal viden v vašem srcu. Približuje se ura, ko ne boste več hodili tipaje v temi, ker bo v vašem srcu svetila moja žareča slava (* Raz 21,24), ki bo postala vidna." (RžvB4 183)

 

Jezus: "Šesti pečat bo vsak hip odtrgan (* Raz 6,12) in vsi se boste pogreznili v temo, kjer ne bo svetlobe zaradi dima, ki se bo vzdignil iz brezna kot iz velike peči. Sonce in ozračje bosta potemnela (* Raz 9,2). Zaradi moje čase pravičnosti boste postali podobni strupenim kačam. V dneh teme se boste plazili po trebuhu in jedli prah zemlje (* 1 Mz 3,14). Vrgel vas bom na tla in vas spomnil, da niste nič boljši od kač... Dušili in davili se boste v svojih grehih. V svoji jezi vas bom pohodil in v svojem srdu poteptal! Razumete? Moji štirje angeli sedaj v strahu stojijo okoli mojega prestola in čakajo na moje ukaze. Ko boste slišali glasno grmenje in videli svetlobne bliske, boste vedeli, da je prišla ura pravičnosti. Zemlja se bo stresla in kakor sestreljena zvezda premaknila s svojega mesta (* Iz 13,13). Gore in otoki se bodo premaknili s svojih mest, celi narodi bodo uničeni in nebo se bo zvilo, kakor se zvije svitek (* Raz 6, 14), kot si videla v svojem nočnem videnju. Hči, vse prebivalce zemlje bo zajelo hudo trplenje in gorje nevernim. Poslušaj me, če ti danes rečejo: 'Oh, tisti, ki živi, bo vendar usmiljen do nas. Tvoje prerokovanje ni od Boga, temveč od tvojega duha', jim reci: 'Čeprav mislite da ste živi, ste mrtvi'. Vaša nevera vas obsoja, ker niste hoteli verjeti v čas mojega usmiljenja in ste branili, da bi moji preroki razširili moj glas, da bi posvarili in rešili moje stvarstvo. Tudi vi boste umrli, tako kot hudobni. Ko bo prišla ura teme, vam bom pokazal vašo notranjost. Vašo dušo bom obrnil navzven. Ko jo boste videli črno kot saje, ne le da se boste znašli v stiski, kot nikoli prej, temveč se boste v smrtni stiski trkali po  prsih in govorili, da je vaša lastna tema veliko hujša od teme, ki vas obdaja. Ko bo prišla ta ura bom pokazal svojo pravičnost narodom in vsi bodo čutili mojo kazen. Ko bo prišla ura, bom storil, da bo človeško življenje redkejše kot kdaj koli prej. Potem, ko se bo moj srd polegel, bom postavil svoj prestol v slehernega izmed vas. Skupaj boste slavili mene, Jagnje, z enim glasom, enim srcem in v enem jeziku." (RžvB6 255-256)

 

Jezus: "Svet danes zavrača najini Srci, Srce vaše svete Matere in moje Presveto Srce. Čas, v katerem živite, je čas usmiljenja. Razložil sem vam že (* Glej sporočilo 18.02.1993), kaj se bo zgodilo, ko bom odtrgal šesti pečat. Sedaj me poslušaj in piši: ko bosta najini srci dopolnili pričevanje (* To pomeni, da bo prišel Gospdov dan. Prim. Raz 11,7), bom odtrgal sedmi pečat in nastala bo zastrašujoča tišina (* Prim. Raz 6,1) ... V tej tišini bodo ljudje mislili, da so premagali najini Srci. Veselili (* Prim. Raz 11,10) se bodo in slavili ta dogodek. Verjeli bodo namreč, da so se znebili najinih Src, ki sta pričevali po najinih glasnikih. To pričevanje je začelo motiti njihova ušesa in ovirati njihove načrte in zlobne namene. Nenadoma bo tišino prekinil prihod mojega dne in takrat gorje nečistim! Gorje neskesanim! Njihova telesa bodo zgnila v tej puščavi, ki so jo sami naredili. Moj angel bo napolnil kadilnico, ki jo gorečo drži pred mojim prestolom in oltarjem in jo vrgel na zemljo (* Prim. Raz 8,5). Ko bodo vsi gledali, bo nastal silovit potres in vsi elementi zemlje bodo zagoreli  (* Prim. 2 Pt 3,12) in razpadli. Mnogi bodo bežali v gore in se poskrili po votlinah (* Prim. Raz 6,15) in gorskem skalovju. Klicali me bodo, toda jaz ne bom poslušal. Izzivali me bodo, psovali moje sveto ime in govorili goram (* Prim. Raz 6,16) in skalovju: 'Padite na nas in skrijte nas pred obličjem Njega, ki sedi na prestolu in pred Jagnetovo jezo!' (* Prim. Raz 11,13) Kajti prišel bo moj dan in kdo ga bo mogel prestati? Preživeli bodo v strahu padli na kolena in slavili mene, svojega Boga... Nato bosta prišla k vam novo nebo in nova zemlja (* Prim. Raz 21,1). Zakraljeval (* Prim. Raz 11,15) bom nad svetom in vladal bom v vsakem srcu. Prejšnji svet (* Prim. Raz 21,4) bo minil. Duša, moja vladavina se bo začela v tvojih dneh." (RžvB7 76)

 

Jezus: "... Med tistimi si, ki jih pošiljam v veliko bitko: videla si jo v videnju, ki sem ti ga dal na začetku. To je bitka v mojem velikem dnevu (* Raz 16,14) proti trem nečistim duhovom, ki oponašajo Presveto Trojico in so povezani v trikotniku (* Trikotnik na zgradbah je znamenje zveri. Lahko so tudi črke v obliki trikotnikov na stavbah in na drugih mestih). Trije nečisti duhovi, ki so v vsakem kotu po eden, so zmaj ali stara kača in prva in druga zver. Veliki zmaj, stara kača, ki je tudi hudič ali satan, bo samo še kratek čas zapeljeval svet. Moč in oblast, ki jo je dal prvi in drugi zveri ali lažnemu preroku, bo usahnila in jaz bom zmagal..." (RžvB8 229)

 

Jezus: "... Ali niste brali, da sem Zvesti in Resnčni, Amen, pravični Sodnik, ki mu je ime Božja Beseda (* Raz 19,13)? Toda rečeno je bilo, da bo v vašem času duhovnost, ki izvira od zveri (* Razumela sem, da duhovno gibanje zveri pomeni drugo zver oziroma lažnega preroka) dvignila svoj meč proti meni in mojim svetnikom (* Prim. Raz 19,19). Moje kraljestvo je tik pred vašimi vrati..." (RžvB8 242)