Navigacija:  Iskanje resnice > Veliki nauk življenja > O veri in verovanju >

Mormonov nauk

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

In sedaj jaz, Moroni, zapišem nekaj besed mojega očeta Mormona, ki jim je govoril o veri, upanju in dobrotlivosti; kajti tako je govoril ljudem, ko jih je poučeval v sinagogi, ki so jo bili zgradili za kraj čaščenja: In sedaj jaz, Mormon, spregovorim vam, moji ljubljeni bratje; in je po milostljivosti Boga Očeta in našega Gospoda Jezusa Kristusa in po njegovi sveti volji, zavoljo daru, s katerim me je poklical, da mi vam je dovoljeno spregovoriti v tem trenutku. Zatorej bi želel spregovoriti vam, ki ste v cerkvi, ki miroljubno sledite Kristusu in ki ste doslej prejeli zadostno upanje, s katerim lahko vstopite v Gospodov počitek od sedaj dalje do takrat, ko boste z njim počivali v nebesih. In sedaj, bratje moji, tako vas presodim, ker miroljubno hodite s človeškimi otroki. Kajti pomnim Božjo besedo, ki pravi, po njihovih delih jih boste poznali; kajti če so njihova dela dobra, potem so dobri tudi oni. Kajti glejte, Bog je rekel, da človek, ki je hudoben, ne more delati tega, kar je dobro; kajti, če ponudi dar oziroma moli k Bogu, razen če to stori z resničnim namenom, mu nič ne koristi. Kajti glej, ne šteje se mu za pravičnost. Kajti glejte, če človek, ki je hudoben, podari dar, to stori z negodovanjem; zatorej se mu šteje enako, kakor da si je bil dar zadržal; zatorej se ga pred Bogom šteje za hudobnega. In prav tako se bo človeku štelo za húdo, če bo molil in ne z resničnim namenom v srcu; da, in nič mu ne koristi, kajti Bog takšnih ne sprejme. Zatorej človek, ki je hudoben, ne more delati tega, kar je dobro; niti dobrega daru ne bo hotel dati. Kajti glejte, grenak vodnjak ne more dati dobre vode; niti ne more dober vodnjak dajati grenke vode; zatorej človek, ki je hudičev služabnik, ne more slediti Kristusu; in če sledi Kristusu, ne more biti hudičev služabnik. Zatorej vse, kar je dobro, prihaja od Boga; in to, kar je hudobno, prihaja od hudiča; kajti hudič je sovražnik Bogu in se nenehno bori proti njemu in vabi in zvablja v greh in da bi nenehno delali to kar je zlo. A glej, to, kar je od Boga, nenehno vabi in zvablja, da bi delali dobro, da ljubimo Boga in da mu služimo, Božji navdih. Zatorej bodite pozorni, moji ljubljeni bratje, da ne boste tega, kar je hudobno, presodili, da je od Boga, oziroma tistega, kar je dobo in od Boga, da je od hudiča. Kajti glejte, bratje moji, dana vam je presoja, da lahko prepoznavate dobro od zla; in kako soditi je tako jasno, da to lahko veste s popolnim védenjem, kakor se dnevna svetloba razlikuje od temne noči. Kajti glej, Kristusov Duh je dan vsakomur, da bi prepoznaval dobro od zla; zatorej vam pokažem, kako soditi; kajti vse, kar vabi k dobremu in prepričuje, naj verjamemo v Kristusa, je poslano s Kristosovo močjo in darom; zatorej lahko veste s polnim védenjem, da je od Boga. Kar pa ljudi prepričuje, da bi bili zlobni in ne verjeli v Kristusa in ga zanikali in ne služili Bogu, potem lahko veste s popolnim védenjem, da je to od hudiča; kajti tako dela hudič, kajti ljudi ne prepričuje, naj delajo dobro, ne, niti enega; niti ne njegovi angeli; niti ne tisti, ki se mu podvržejo. In sedaj, bratje moji, ker vidim, da poznate luč, s katero lahko sodite, ki je Kristusova luč, glejte, da ne presodite napak; kajti s to isto sodbo, s katero sodite, se bo sodilo tudi vam. Zatorej vas rotim, da marljivo iščete v Kristosovi luči, da boste ločili dobro od zla; in če se boste oprijeli vsake dobre reči in je ne obsodili, boste zagotovo Kristusov otrok. In sedaj, bratje moji, kako je mogoče, da se lahko oprimete vsega dobrega? In sedaj pridemo do tiste vere, o kateri sem rekel, da bom govoril; in povedal vam bom, kako se oprimete vsega dobrega. Kajti glejte, ker Bog pozna vse, ker je od večnosti do večnosti, glejte, je poslal angele, da so človeške otroke poučevali, da bi jim pokazali o Kristosovem prihodu; in v Kristusu mora priti vse dobro. In Bog je prav tako po svojih lastnih ustih prerokom razglasil, da bo Kristus prišel. In glejte, bile so raznolike poti, po katerih je človeškom otrokom pokazal to, kar je bilo dobro; in vse, kar je dobro, prihaja od Kristusa; sicer bi ljudje padli in nič dobrega bi se jim ne zgodilo. Zatorej so z delovanjem angelov in z vsako besedo, ki je prišla iz Božjih ust, ljudje začeli udejanjati vero v Kristusa; in tako so se po veri oprijeli vsega dobrega; in tako je bilo do Kristusovega prihoda. In potem, ko je prišel, so bili ljudje odrešeni po veri v njegovo ime; in po veri postanejo Božji sinovi. In zagotovo, kakor Kristus živi, je te besede govoril našim očetom, rekoč: Kar koli boste Očeta prosili v mojem imenu, kar je dobro, v veri, da boste prejeli, glejte, se vam bo zgodilo. Zatorej, moji ljubljeni bratje, mar so čudeži prenehali, ker se je Kristus dvignil v nebesa in se je usedel na Božjo desnico, da je od Očeta zahteval pravico do milosti, ki jo ima do človeških otrok? Kajti zadostil je postavi in zahteva vse tiste, ki verujejo vanj; in tisti, ki vanj verujejo, se bodo oklenili vsega dobrega; zatorej zagovarja primer človeških otrok; in večno biva v nebesih. In ker je to storil, moji ljubljeni bratje, mar čudežev ni več? Glejte, povem vam, ne; niti niso angeli prenehali služiti človeškim otrokom. Kajti glejte, podložni so mu, da služijo po besedi njegove  zapovedi, da se pokažejo tistim, ki so močne vere in trdnega prepričanja v vseh oblikah pobožnosti. In služba njegovega delovanja je, da kličejo ljudi h kesanju in da spolnjujejo in opravljajo delo Očetovih zavez, ki jih je sklenil s človeškimi otroki, da med človeškimi otroki pripravljajo pot, tako da oznanjajo Kristusovo besedo  izvoljenim Gospodovim posodam, da pričujejo o njem. In s tem Gospod pripravlja pot, da bi preostanek ljudi veroval v Kristusa, da bi imel Sveti Duh v njihovem srcu mesto glede na moč le-tega; in tako Oče udejanja zaveze, ki jih je sklenil s človeškimi otroki. In Kristus je rekel: Če boste verovali vame, boste imeli moč napraviti vse, kar je potrebno v meni. In rekel je: Pokesajte se, vse strani neba in pridite k meni in verujte vame, da boste rešeni! In sedaj, moji ljubljeni bratje, če bo primer tak, da je to, kar sem vam govoril, res, in Bog vam bo pokazal z močjo in veliko slavo na poslednji dan, da je res, in če je res, mar dneva čudežev ni več? Oziroma se mar angeli več ne prikazujejo človeškim otrokom? Oziroma je mar zadržal moč Svetega Duha pred njimi? Oziroma mar bo, tako dolgo kolikor bo trajal čas oziroma bo stala Zemlja oziroma bo potrebno enega samega čkoveka na obličju le-te rešiti? Glejte, povem vam, ne; kajti čudeži se dogajajo po veri; in po veri se prikažejo angeli in služijo ljudem; če zatorej vsega tega ni več, gorje človeškim otrokom, kajti to je zavoljo nevere in vse je zaman. Kajti nihče ne more biti odrešen po Kristosovih besedah, če ne bo veroval v njegovo ime; če zatorej teh reči ni več, potem tudi vere ni več; in strašno je človekovo stanje, kajti je, kakor bi ne bilo odkupne daritve. A glejte, moji ljubljeni bratje, vam prisodim  boljše reči, kajti sodim, da verjamete v Kristusa zavoljo svoje krotkosti; kajti, če ne verjamete vanj, potem niste pripravljeni, da bi bili prišteti med ljudstvo njegove cerkve. In spet, moji ljubljeni bratje, želel bi vam spregovoriti o upanju. Kako je, da lahko pridobite vero, ne da bi upali? In na kaj boste upali? Glejte,  povem vam, da boste upali glede na Kristusovo odkupno daritev in moč njegovega vstajeja, da boste vstali v večno življenje in to zavoljo svoje vere vanj, glede na obljubo. Če zatorej človek veruje, mora upati; kajti brez vere ni upanja. In spet, glejte, povem vam, da ne more verovati in upati, če ni krotak in ponižen v srcu. Če temu ni tako, sta njegova vera in upanje zaman, kajti Bog drugega ne sprejme kakor krotkega in ponižnega v srcu; in če je človek v srcu krotak in ponižen in z močjo Svetega Duha izpove, da Jezus je Kristus (*odrešenik), mora biti dobrotljiv; kajti če ni dobrotljiv, ni nič; zatorej mora biti dobrotljiv. In dobrotljivost je potrpežljiva, je prijazna, in ne zavida, in se ne napihuje, ne išče  svojega, se ne da zlahka razdražiti, ne misli hudega in se ne radosti krivičnosti, pač pa se radosti resnice, vse prenaša, vse verjame, vse upa, vse prestane. Zatorej, moji ljubjeni bratje, če niste dobrotljivi, niste nič, kajti dobrotljivost nikoli ne mine. Zatorej se oklenite dobrotljivosti, ki je največja od vsega, kajti vse mora preminiti - dobrotljivost pa je čista Kristusova ljubezen in traje na vekomaj in kdor jo poslednji dan poseduje, bo zanj dobro. Zatorej moji ljubljeni bratje, molite k Očetu z vso močjo svojega srca, da vas bo navdala ta ljubezen, ki jo je podelil vsem, ki resnično sledijo njegovemu Sinu, Jezusu Kristusu; da boste postali Božji sinovi; da bomo mi, ko se bo prikazal, kakor je on; da bomo v to upali; da bomo mi očiščeni, prav kakor je čist on. Amen. (Moroni 7,1-46)