Navigacija:  Iskanje resnice > Veliki nauk življenja > Razno >

Odnos do dvostranosti

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Krišna: "Ta, ki je osvobojen dvostranosti in je zadovolen z dobitkom, ki pride sam od sebe, ki ni zavidljiv drugim in je enkomeren v uspehu in neuspehu nikoli ne bo zapleten čeprav je aktiven." Avtor: "Oseba, ki se zaveda Krišne ne vlaga velikih naporov niti v vzdrževanje svojega telesa. Zadovoljna je s tem, kar pride samo od sebe. Ne prosi, niti ne posoja, temveč pošteno dela kolikor more in zadovoljna je s tem kar dobi s svojim poštenim delom. Zaradi tega ni odvisna v smislu vzdrževanja. Ne dovoljuje, da ji katera koli služba moti službo zavedanja Krišne. Torej, zaradi služenja Gospodu lahko izvaja kakršno koli aktivnost in pri tem ni vznemirjena z dvostranostjo materialnega sveta. Dvostranost materialnega sveta se doživlja kot toplota in hladnota ali trplenje in sreča. Oseba zavestna Krišne je iznad dvostranosti, ker ne okleva da deluje na katerikoli način v zadovoljstvo Krišne. Zato je enakomerna v uspehu in neuspehu. Ti znaki so vidni ko posreduje popolno transcedentalno znanje." (BG 4.22)