Navigacija:  Iskanje resnice > Veliki nauk življenja > Greh >

Proti svoji volji

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Arjuna: "O potomec Vrsnija, kaj navede človeka da dela grešna dela  tudi proti svoji volji, kakor da je na to prisiljen." Avtor: "Kot delček Boga, živo bitje je izvorno duhovno, čisto in svobodno matrialne zasvinanosti. Zaradi tega po naravi ni podvrženo grehom materialnega sveta. Toda v dotiku z materialno naravo, brez oklevanja deluje na mnogo grešnih načinov, občasno tudi proti svoje volje... Četudi živo bitje občasno ne želi delovati grešno, je na to primorano. (BG 3,36)

 

Reče Jara: "Da, Gospod, Ti moja edina ljubezen, vse to bi bilo že lepo in prav in pravzaprav najboljše, ko bi le zmeraj imeli ob strani tak božanski poduk! Toda ljudje srno pogosto tako slepi - in to prav tedaj, ko bi morali najostreje videti, da zaradi dreves ne vidimo gozda! In niti za las bolje nam ne kaže v najpomembnejših trenutkih življenja z resnično življenjsko modrostjo. Tedaj, ko jo najbolj potrebujemo, nas pusti na cedilu; ko pa je ne bi potrebovali prav veliko, smo polni visokih misli in idej! Zato so zadeve okoli človeka zmeraj tako čudne! Kar zadeva mene, se mi zdi dobra samo moja volja; toda ta sama po sebi pravzaprav sploh ni tako hvalevredna, saj ji večinoma manjka moči za uresničitev. Kajti pogosto hočem storiti kaj dobrega, pa tega vendarle ne storim, ali storim prav nasprotno od tistega, kar pravzaprav želim. Kaj je vzrok za to, ne vem; da pa je tako, vem iz izkušnje. Gospod, Ti moja ljubezen! Po Tvoji vsemogočni milosti sem smela čudežno pogledati Tvoje velike stvaritve svetov in zato vem o teh stvareh več kakor vsi modreci te zemlje. Vem, kaj skrivajo neskončne globine Tvojega neba; toda zakaj ne poznam tudi sama sebe?!" Rečem Jaz: "Ker si ti sama veliko čudovitejše bitje kakor vsa velika sonca in svetovi skupaj! V človekovem srcu se skriva veliko čudovitejše nebo od tega, ki ga gledaš s svojimi očmi. Glej, vsa materija je sodba in neomajna nujnost! Od zunaj in tudi od znotraj lahko opazuješ, kako je zgrajena, in nekateri Iekarnarji znajo materijo natančno razstaviti v njene praelemente. To redko znanost imenujemo umetnost ločevanja, in ta se bo sčasoma čedalje bolj spopolnjevala. Kakor lahko tako precej natančno od zunaj in znotraj spoznaš kamen, tako lahko spoznaš tudi ves svet! Naš Matael je v tej umetnosti zelo izurjen; tudi Moj učenec Andrej, ki je bil tudi pri esenih, je vnet lekarnar, te umetelnosti pa se je naučil v Egiptu. Oba ti bosta z veliko spretnosti in resnice predstavila materijo vsega sveta. Seveda je v materiji skrit še marsikakšen 'nekaj', ki ga ne bo nikoli odkril nihče, četudi je še tako izurjen v ločevanju; lahko sicer spozna elemente, ki sestavljajo materijo, nikoli pa elementov v njih samih, ker vsebujejo duhovnost in jih lahko povsem spozna samo čisti duh. Kajti v elementih je skrita neskončnost! Toda še večja neskončnost tiči v človekovi duši in njenem duhu! Tega ne izvemo z vso umetelnostjo ločevanja, in Jaz sam sem moral priti k vam ljudem ravno zato, da bi vas naučil spoznati to, česar sam po sebi ne bi mogel nikoli spoznati noben človek. Vidiš torej, ravno zaradi tvojega pomisleka sem Jaz sam prišel iz nebes in vas učim tega, česar vas sicer ne bi mogel naučiti nihče drug! Zdaj seveda še ne razumeš, zakaj nekaj hočeš, pa kljub temu ne moreš ravnati po svoji volji, temveč ravnaš po nekih zunanjih motivih, ki jih ne poznaš, in nerazumno poželenje mesa neredko proti tvoji volji določa tvoje ravnanje. Kajti volja ne pripada mesu in krvi in ne duši, ki je naredila meso in kri in se potem iz njiju sama formalno hrani, temveč pripada ljubezni, ki je Moj duh v vas, in zaradi tega niste samo moja ustvarjena bitja, temveč Moji resnični otroci in boste nekoč tudi vladali z Menoj v Mojem kraljestvu vsej neskončnosti. Toda prej se morate v duhu povsem preroditi, sicer bi bilo to  nemogoče! (VJn3 170:1-10)

 

...Saj vendar hočem postati boljši človek, vendar pa ne morem, ker ne morem spremeniti svojega srca; Ti preoblikuj moje srce in jaz bom drug človek ! Rečem Jaz: Ravno v tem je velika skrivnost človekovega samooblikovanja ! Vse lahko naredim človeku in on ostane človek; toda srce je njegova last in ga mora oblikovati popolnoma sam, če si hoče pridobiti večno življenje. Kajti če bi jaz položil pilo na človekovo srce, bi človek postal stroj... ...Kajti kesanje in pokora onstran groba sta kaj malo vredna in nečisti, črni duši ne moreta velko koristiti. (VJn2 75:6-7,13)