Navigacija:  Iskanje resnice > Veliki nauk življenja > Poslednji časi in sodba >

Sodni dan 2

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Jezus nam je po Vassuli posredoval velik vpogled na dan poslednje sodbe:

 

Jezus: "Videla si Moje Svetišče, kamor sva vstopila. Dal sem ti videti Moje serafe, kako ga čuvajo. Danes ti bom pokazal kaj je znotraj Mojega Svetišča. Ali vidiš močni Žarek, ki se razliva na Moje svete Spise?" Vassula: "Da, Gospod!" Jezus: "To so Moji najsvetejši Spisi, napisani že pred tvojim stvarjenjem. Moja sveta Knjiga vsebuje skrivnosti in ključe Nebes in vsega Mojega stvarstva. Poleg Knjige sem postavil dva nadangela, ki jo goreče čuvata. Pridi mala, pokazal ti bom še več Svoje Slave." Vasula: Bog me je peljal na kraj, kjer sem se nelagodno počutila. Jezus: "Ali vidiš to ognjeno goro?" Vassula: Videti je bila čudovita, toda grozeča. Jezus: "Izpod nje tečeta dve ognjeni reki." Vassula: Videti je bilo kot tekoča lava, vendar bolj svetlordeče barve. Jezus: "Jaz, Gospod bom na dan Sodbe ločil zle duše od dobrih. Nato bodo vsi satanovi privrženci pahnjeni v ti dve ognjeni reki in pogubljeni pred očmi pravičnih..." (RžvB1 137)

 

Jezus: "Moji kriki odmevajo in tresejo Nebesa, vsi Moji angeli trepetajo pred tem, kar mora priti. Jaz sem pravični Bog. Moje Oči ne morejo več gledati hinavščine, brezboštva, nemorale. Moje stvarstvo je postalo v svojem propadanju ponovitev Sodome. Zagrmel bom nad vami s Svojo Pravičnostjo kot sem zagrmel nad prebivalci Sodome. Stvarstvo, pokesaj se pred Mojim Prihodom..." (RžvB1 238)

 

Jezus: "...Grešni rod, kako daleč si zašel! Tako daleč ste zašli, da verjamete, da lahko živite brez mene. Verjamete, da ste samozadostni. Dovolili ste satanu, da vas hrani s svojim napuhom. Nadvse bedni, grešni in slepi, nikar ne spite. Bodite budni, ne spite, ker čas je blizu..." (RžvB2103)

 

Jezus: "O, grešni rod, čas se je približal. Ura tvoje rešitve je tu. Moja cerkev bo oživela, ker bodo med vami pravičnost, ljubezen in mir. Moje kraljestvo je pred vašimi vrati." (RžvB2 105)

 

Jezus: "...Prišel bom, da vas očistim. Jaz, Gospod, vas bom presenetil. Moja Luč se bo spustila na vas. Nebesa bodo stresla zemljo. Vsi, ki me ljubijo, me bodo slavili in pokleknili in mnogi se bodo vrnili k meni. To bo veliko spreobrnjenje Cerkve. Toda na žalost  bodo tudi trdovratne duše, ki so preklinjale moje sveto Ime in se bojujejo na strani mojega nasprotnika. Te duše me bodo še bolj zavračale. Ko se bo to zgodilo, jih bo satan potegnil s seboj v večni ogenj... ...Zelo trpim, ko ti moram govoriti o tem, ker sem Bog ljubezni in usmiljenja. Toda tudi Bog pravičnosti. Moram biti sodnik, če se mi moje stvarstvo upre... (RžvB2 185)

 

Vassula: "Jezus, vse se mi zdi tako daleč in tvoj prihod še bolj oddaljen!" Jezus: "...Resnično, resnično ti povem, da čas beži, se razblinja kot senca in da živite v prvih znakih moje vrnitve. Porodne bolečine so se začele, toda moje stvarstvo se smeji kot norec in zavrača prva znamenja. Nočejo verjeti, da so se porodne bolečine že začele!" (RžvB2 192)

 

Jezus: "Kar sem rekel, se bo kmalu uresničilo. To, kar govorim (vnovičen prihod), bom izpolnil v času tvojega življenja." (RžvB2 197)

 

Jezus: "Ljubljeno stvarstvo, živite na koncu časov... ...Resnično, od svoje Cerkve zahtevam, da se spomni, v kakšnih razmerah smo delali Jaz in moji učenci, kje so počivale naše glave. Nobene palače nismo imeli! Nobene!" (RžvB2 205)

 

Jezus: "...Če bi vedeli, kako moji angeli trepetajo, ko vidijo, kaj vas čaka... Zaradi vašega odpada bo zemlja prekrita z vašo krvjo! Zemlja vas bo razbila na koščke pred očmi mojih angelov! Če bi vedeli, kakšen potres mora priti, ne bi izgubljali praznih besed in ostajali brebožni kakor sedaj." (RžvB3 246)

 

Jezus: "Vse zlo in pokvarjenost nameravam uničiti, zato bom v tistih dneh vrgel čez sonce, luno in zvezde svojo tančico (Glej tudi Sporočilo iz Garabandala). Sonce bom zakril s temnimi oblaki in luna ne bo dajala več svetlobe. Odtegnil vam bom nebeško svetlobo in vaše dežele bom prekril s temo, tako, da Babilon ne bo več mogel prešištvovati. Odpadnike bom sežgal in Babilon bo sprejel mojo postavo ljubezni..." (RžvB4 41)

 

Vassula: "Imela sem videnje. Gledala sem skozi okno. Bil je dan. Nenadoma se je začela zemlja pod mojimi nogami močno tresti. Tla so valovala. Bil je potres, ki je trajal dalj časa. Skozi okno sem gledala nebo, ki je postajalo temno. Gledala sem v nebesni svod, ki je postajal iz trenutka v trenutek temnejši, dokler ni postal črna noč. Nato so začele padati zvezde z neba. Padale so,  pravzaprav se je zdelo, kot da letijo od vzhodnega proti zahodnemu obzorju. Zdelo se je, kot da zapuščajo nebesa. Nato je potres prenehal in nastala je grozeča tema. V svoji sobi sem imela majhno ločko. Pogledala sem skozi okno, toda v vsem mestu so bile samo tri ali štiri hiše, ki so imele luč." (RžvB4 64)

 

Jezus: "'Ko je Jagnje odtrgalo šesti pečat, sem videl, da je nastal velik potres. Sonce je počrnelo kakor žimnata vrečevina, vsa luna je postala kakor kri in zvezde na nebu so popadale na zemljo, kakor smokva otrese nezrele sadeže, če jo premetava silovit veter. Nebo se je odmaknilo, kakor če se zvije zvitek in vse gore in otoki so se premaknili s svojih mest. Kralji zemlje in velikaši, vojaški poveljniki in bogatini, mogočniki in sploh vsi, sužnji in svobodni, so se tedaj poskrili po votlinah in po gorskem skalovju. In so rekli goram in skalovju: Padite na nas in skrijte nas pred obličjem njega, ki sedi na prestolu in pred Jagnetovo jezo (* Raz 6,12-17. Jezus jasno pove, da bo v dnevu očiščevanja vsak izkusil, v kakšnem stanju je njegova duša in spoznal Jagnje, Jezusa)'. Veliki dan mojega očiščevanja bo kmalu nad vami, toda kdo ga bo mogel prestati? Vsak na tej zemlji se bo moral očistiti, vsak bo slišal moj glas in me spoznal kot Jagnje. Vse rase religije me bodo zagledale v svoji notranji temi. To bo dano vsakomur kot skrivnostno razodetje, da bi spoznal temo svoje duše. Ko boste v tem stanju milosti zagledali svojo dušo, boste resnično prosili gore in skale, naj padejo na vas. Tema vaše duše se bo zdela tolikšna, da boste mislili, da je sonce potemnelo in da se je luna spremenila v kri. Takšno bo stanje vaše duše. Toda na koncu me boste častili. Če vam prekriža pot tujec in vam reče, da je ta hrana (* Ta sporočila), ki sem vam jo dal neužitna, ga ne poslušajte. Poslušajte jezik mojega Presvetega Srca in jezik mojega križa..." (RžvB5 112-113)

 

Predno pridem kot pravičen sodnik, bom prišel kot kralj usmiljenja. Preden napoči dan pravičnosti, bo ljudem dano znamenje na nebu: Vse luči na nebu bodo ugasnile in velika tema bo po vsej zemlji. Tedaj se bo pokazalo znamenje križa na nebu in iz odprtin,kjer so bile prebodene Odrešenikove roke in noge, bo sijala velika svetloba, ki bo nekaj časa razsvetljevala zemljo. To se bo zgodilo nekoliko pred sodnim dnem (DFK 83).

 

Oznanjaj svetu moje usmiljenje, naj vse človeštvo spozna moje brezmejno usmiljenje. To je znamenje za poslednje čase, za njimi pride dan pravičnosti. Dokler je čas, naj se zatekajo k izviru mojega usmiljenja, naj se okoriščajo s krvjo in vodo, ki je privrela zanje (DFK 848).