Navigacija:  Iskanje resnice > Veliki nauk življenja > Bog >

Čaščenje Boga

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kdor hoče Boga resnično in učinkovito častiti, Ga mora prej v svojem srcu živo spoznati, v duhu in v vsej resnici najprej spoznati in ljubiti, šele potem Ga lahko hvali in prav časti; brez tega človek tudi pravega Boga ogabno malikuje. Kako more človek edinega pravega Boga vredno in učinkovito častiti, če Ga še nikoli spoznal drugače kakor malikovalsko iz govoric. Kakšna razlika je potem med čaščenjem edinega pravega Boga in čaščenjem kakšnega malika. Resnično čaščenje edino pravega Boga je v ljubezni do Njega in ljubezni do bližnjega. Kdo pa lahko Boga ljubi, če Ga ni še nikoli spoznal ? Ali se lahko mladenič vname v ljubezni do dekleta, če ga ni še nikoli videl in spoznal ? ... Zato je prva dolžnost vsakega človeka, da v vsej ponižnosti svojega srca v duhu in resnici išče Boga, in šele potem, ko Ga najde, naj Ga tudi časti v duhu in resnici. Poglavitna molitev pa je v tem, da ponižno srce ostane ponižno in v dejanju ljubi svojega bližnjega bolj kot samega sebe, Boga kot edinega  resničnega Očeta vseh ljudi in angelov pa nadvse. Nihče v svojem mračnem mesu ne more ljubiti Boga, če sovraži brata; kako bi  mogel kdo ljubiti Boga, ki Ga ne vidi, če ne ljubi brata, ki ga vidi ? Še zdaleč pa ni dovolj reči: 'Ljubim svoje bližnje in sem z njimi zelo prijazen !' Resnična in pred Bogom edina veljavna ljubezen mora biti v dejanjih, ko jih bližnji potrebuje, duhovno ali telesno. Ta ljubezen je čudežni ključ do svetlobe iz Boga v lastnem srcu. (VJn3 207:2-4 in 11-13)

 

Jezus: "Ker si resnične ljubezni do Boga ni mogoče niti zamisliti brez dejavne ljubezni do bližnjega in te ne brez resnične ljubezni do Boga, sta obe ljubezni pravzaprav ena sama ljubezen in torej isto čaščenje Boga. Kdor ima to v sebi, ima vse, vso postavo in vse preroštvo, zedinjeno v svojem srcu in nikakor ne potrebuje ničesar več." (VJn5 132:5)

 

Jezus: "Če pa hočete Boga, ki je sam v Sebi najčištejši duh, resnično častiti, Ga morate po ljubezni v svojem srcu častiti tudi v duhu in resnici in sicer z dejanji, z vsakovrstnimi dobrimi deli.resnično kar storite ubogim iz ljubezni do Boga, to storite Bogu. In edino v tem je pravo, resnično čaščenje Boga, da verujete Vame, da sem prišel k vam in me je Bog poslal. Vsaka prazna molitev ustnic je gnusoba pred Bogom in povsem brez vrednosti. Kdor časti Boga z ustnicami, njegovo srce pa ostaja pri tem mrzlo in nedejavno, ta Boga malikuje in s tem resnično duhovno nečistuje. To je zapisano v preroku, ki pravi: Glej, to ljudstvo Me časti z ustnicami, toda njegovo srce je daleč od mene.resnično povem vam: kjer srce v dejanju ne časti Boga z rsnično in čisto nesebično ljubeznijo, tam je vsaka molitev prazen in ničvreden zvok, ki izveni v zraku in povsem izgine." (VJn6 57:21-22)

 

Krišna: "Vse, kar počneš, kar ješ, kar nudiš ali daješ, vsa odrekanja katera delaš, ponudi Meni. Na ta način se boš osvobodil navezanosti na svoje delo in na dobre ali slabe rezultate svojega dela. Z umom osredotočenim na Mene, v duhu žrtvovanja, boš osvobojen in prišel boš k Meni." (BG 9.27-28)

 

Jaz (Jezus) pa sem rekel vsem, ki so ležali na tleh pred Menoj: "Dvignite se, prijatelji in bratje. Vaše čaščenje, ki ste Mi ga zdaj izkazali, je upravičeno, saj velja Njemu, ki je v Meni, svetemu Očetu od vekomaj. Toda On je vendar zmeraj v Meni, kot sem Jaz in tudi vsi vi v Njem in tako bi od največjega spoštovanja morali ležati neprenehoma v prahu... ...Sicer pa je res, da naj človek neprenehoma časti Boga, svojega Stvarnika, ker je Bog v Sebi svet in zato vsega čaščenja vreden; toda Bog sam je duh in zato Ga lahko častimo samo v duhu in v resnici. Kaj pa pomeni častiti Boga v duhu in resnici ? Glejte, to pomeni toliko kot: zmeraj verovati v enega pravega Boga, Ga iz vseh moči nad vse ljubiti in izpolnjevati Njegove lahke zapovedi. Kdor to stori, ta, prvič, neprenehoma moli, in, drugič, tako moli v Bogu v duhu in v vsej resnici; kajti brez dejanj je vsaka molitev ustnic gola laž, s katero Boga kot večno resnico ne častimo, temveč samo sramotimo..." (VJn3 36:1-5)

 

Tistim, ki Me iščejo pa povej: Jaz sem resnični Povsod in Nikjer. Sem povsod, kjer Me ljubijo in izpolnjujejo Moje zapovedi, nikjer pa tam, kjer Me samo molijo in častijo. Ali ni ljubezen več kot molitev in izpolnjevanje zapovedi več kot čaščenje? Resnično, resnično, povem ti: Kdor Me ljubi, Me moli v duhu in kdor izpolnjuje Moje zapovedi, ta je, ki Me resnično časti. Mojih zapovedi pa ne more izpolnjevati nihče, razen tistega, ki me ljubi. Tisti, ki Me ljubi, pa nima nobene druge zapovedi več, razen te, da ljubi Mene in Mojo živo besedo, ki je resnično večno življenje. (BoGo1 1:4)