Navigacija:  Iskanje resnice > Veliki nauk življenja > Bog > Jezus Kristus >

Jezus o današnji dobi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Jezus: "...Davno pred tvojim obstojem sem mnoge poklical, da bi mi služili. To so bili dnevi kreposti, ko so bili blagoslovi sprejeti z veseljem. Poklical se uboge duše, ki niso nikdar podvomile, da klic prihaja od mene, njihovega Boga in Odrešenika. Tudi njihova okolica ni dvomila, kot dvomi danes. Vassula, tvoja doba je mrtva. Ko so obsodili moja današnja dela, so naredili puščavo in divjino. Prelil sem svojo kri, da bi napojil vaša srca in vam dal živeti v svoji luči. Stvastvo, ali je bila moja kri prelita zaman? Ta generacija bo rekla: 'Ne poslušaj. Zapri ušesa, ker je glas, ki ga slišiš, gotovo od hudiča.' Moji lastni otroci, otroci iz moje hiše, bodo zasmehovali tiste duše in jim jemali pogum, ki sem jih Jaz blagoslovil in jim dajem videnja.  Pripravljeni so me odločno obsoditi. Da, s tem, ko zanikajo moje darove, me obsojajo v prisotnosi ljudi. Takrat, ko so bili moji blagoslovi sprejeti, so moji govorili tistim, ki sem jih poklical: 'Odpri svoja ušesa, sin, ker je lahko resnično Bog, ki te kliče.' Naj moje stvarstvo ponovno prebere, kako sem poklical Samuela. (*1 Samuel 3,8-9) To so bili dnevi kreposti, ko so bili blagoslovi hvaležno sprejeti. Želim si, da bi vam lahko rekel:' doba majhne vere," a danes vam lahko rečem le: 'doba brez vere!'" (RžvB2 114-115)

 

Jezus: "S Prvim in Drugim pismom Timoteju ti želim pokazati, kar je bilo prerekovano za zadnje dni tvoje dobe. Moje stvarstvo se je izrodilo in padlo nižje kot prebivalci Sodome. Tema jih je prekrila kot mrtvaški prt, ki ga je poslal satan. Poslal je mnogo lažnih učiteljev in prerokov, ki se danes pojavljajo kot filozofi. Učijo nauke, ki ne prihajajo od mene, vašega Gospoda. Moji otroci zaslepljeni od nevednosti, padajo v zanke, ki jih nastavlja satan. Želim, da se odlomki iz pisem Timoteju berejo javno kot svarilo: Prvo pismo Timoteju 4, 1-16 in 6, 20-21 in Drugo pismo Timoteju 2, 14-26. Prerokbe veljajo še posebno za vas čas. Odlomek iz Drugega pisma Timoteju 3, 1-17 napoveduje vaš čas, ker so ti dnevi zadnji pred koncem časov. Resnično vas prosim, da podvojite svoje molitve za vrnitev. Moje Presveto Srce je odprto za vsako dušo, ki se želi pokesati in vrniti k meni." (RžvB2 155)

 

Prvo pismo Timoteju, 4:1-16

 

1 Duh izrecno pravi, da bodo v poznejših časih nekateri odpadli od vere in se vdajali zavajajočim duhovom in naukom demonov, 2 s hinavščino lažnivcev, ki imajo v svojo vest vžgano znamenje. 3 Ti bodo branili ženitev in uživanje nekaterih jedi, ki jih je ustvaril Bog, da bi jih z zahvaljevanjem uživali tisti, ki verujejo in so spoznali resnico. 4 Kajti vse, kar je ustvaril Bog, je dobro in ničesar ne smemo zametavati, le da to uživamo z zahvaljevanjem. 5 Saj vse posvečuje Božja beseda in molitev.

 

6 To razlagaj bratom, pa boš dober služabnik Kristusa Jezusa, saj te hranijo besede vere in dobrega nauka, ki si mu sledil. 7 Ogibaj pa se posvetnih in čenčastih bajk. Vadi se v pravi pobožnosti. 8 Urjenje telesa namreč le malo koristi, prava pobožnost pa je koristna v vsem, ker obljublja življenje, sedanje in prihodnje. 9 Zanesljiva je ta beseda in vredna popolnega sprejetja. 10 Zato se namreč trudimo in bojujemo, ker smo naslonili svoje upanje na živega Boga, ki je odrešenik vseh ljudi, posebno vernih. 11 To zapoveduj in úči. 12 Nihče naj te ne prezira zaradi tvoje mladosti. Bodi pa vernim zgled v besedi, vedênju, ljubezni, veri in čistosti. 13 Dokler ne pridem, skrbi za branje, za opominjanje in poučevanje. 14 Ne zanemarjaj milostnega daru, ki je v tebi in ti je bil dan po preroštvu, ko je zbor starešin položil roke nate. 15 Za te stvari se trudi, ves bodi v tem. Tako bodo vsi opazili tvoj napredek. 16 Pazi nase in na svoje poučevanje. Vztrajaj v tem. Če boš namreč ravnal tako, boš rešil sebe in tiste, ki te poslušajo.

 

Prvo pismo Timoteju, 6:20-21

 

20 Timótej, varuj, kar ti je zaupano. Ogiblji se posvetnih praznih govoric in protislovij »spoznanja«, ki se tako imenuje po laži, 21 a ga nekateri javno izpovedujejo in so tako glede vere zašli.

 

Drugo pismo Timoteju, 2:14-26

 

14 Na to jih moraš opozarjati in jih rotiti pred Bogom: naj se ne pričkajo za besedo, ker ni v nobeno korist, poslušalcem pa je v pogubo. 15 Potrudi se, da se boš pred Bogom izkazal za preizkušenega, za delavca, ki se mu ni treba sramovati in ki pravilno ravna z besedo resnice. 16 Ogiblji pa se posvetnih čenč, saj te še pospešujejo brezbožnost 17 in njihov nauk se bo razpasel kakor gangrena. Taka sta Himénaj in Filét. 18 Zašla sta od resnice, ko pravita, da je vstajenje že bilo, in podirata vero nekaterih. 19 Toda trdni Božji temelj stoji in ima tale pečat: Gospod pozna svoje in: »Naj odstopi od krivice vsak, kdor kliče Gospodovo ime«. 20 V veliki hiši ni le zlate in srebrne posode, marveč tudi lesena in lončena, prva za čast, druga za nečast. 21 Kdor se bo teh očistil, bo postal posoda za čast, posvečena, gospodarju koristna in pripravljena za vsako dobro delo. 22 Béži pred mladostnimi poželenji. Prizadevaj si za pravičnost, vero, ljubezen in mir s tistimi, ki iz čistega srca kličejo Gospoda. 23 Ogiblji se nespametnih in nesmiselnih razprav, ker veš, da rodijo prepire. 24 Gospodov služabnik se ne sme prepirati, temveč mora biti do vseh blag, zmožen za poučevanje in potrpežljiv. 25 S krotkostjo mora vzgajati nasprotnike, da jim morda Bog le nakloni, da se bodo skesali in spoznali resnico, 26 se spet streznili in rešili iz zanke hudiča. Ta jih je namreč ujel, da bi v njih uresničeval svojo voljo.

 

Drugo pismo Timoteju, 3:1-17

 

1 Tole pa vedi, da bodo v poslednjih dneh nastopili hudi časi. 2 Ljudje bodo namreč samoljubni, lakomni, bahavi, prevzetni, preklinjevalci, neposlušni staršem, nehvaležni in nesveti, 3 brez srca, nespravljivi, obrekljivi, brez samoobvladovanja, divji, brez ljubezni do dobrega, 4 izdajalski, predrzni, napihnjeni. Raje bodo imeli naslade kakor Boga, 5 držali se bodo zunanje oblike pobožnosti, zanikali pa njeno moč. Tudi teh se izogiblji. 6 Mednje namreč spadajo tisti, ki se vrivajo po hišah in lovijo z grehi obložene ženske, take, ki jih ženejo vsakovrstna poželenja 7 in se vedno učijo, pa ne morejo nikoli priti do spoznanja resnice. 8 Kakor sta se Janes in Jambrés uprla Mojzesu, tako se tudi ti upirajo resnici. Njihov um je pokvarjen in njihova vera nezanesljiva. 9 Toda daleč ne bodo prišli, kajti vsem bo postala očitna njihova neumnost, kakor je postala očitna tudi neumnost onih dveh. 10 Ti pa si krenil za menoj v mojem nauku, vedênju, namenu, veri, potrpežljivosti, ljubezni, stanovitnosti, 11 v preganjanju, trpljenju, kakršno me je zadelo v Antiohiji, v Ikóniju, v Listri. Kakšna preganjanja sem pretrpel! Toda iz vseh me je rešil Gospod. 12 Sicer pa bodo preganjani vsi, ki hočejo res pobožno živeti v Kristusu Jezusu. 13 Hudobni ljudje in sleparji pa bodo prišli v vedno večje zlo, varali bodo in bodo varani. 14 Toda ti ostani pri tem, česar si se naučil in v veri sprejel, ker veš, od koga si se naučil. 15 Že od otroštva poznaš Sveto pismo in to ti more po veri v Kristusa Jezusa dati modrost, ki pelje v rešitev. 16 Vse Pismo je navdihnjeno od Boga in koristno za poučevanje, svarjenje, za poboljševanje in vzgojo v pravičnosti, 17 da bi bil Božji človek popoln in pripravljen za vsako dobro delo.