Navigacija:  Iskanje resnice > Veliki nauk življenja > Bog >

Jezus Kristus

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Glejte, ta Jezus iz Nazareta, ki se je rodil v Betlehemu, po vašem štetju v letu 4151 od nastanka Adama, in sicer opolnoči sedmega januarja, je po rojstvu zagotovo prav tako Jud kakor vi. (VJn8 86,3)

 

Kajti glej, pride čas, in ni daleč proč (* zapisano okoli leta 124 pr. Kr.), ko bo z močjo Gospod Vsemogočni, ki kraljuje, ki je bil in je od vse večnosti do vse večnosti, prišel iz nebes med človeške otroke in bival v tabernaklju iz ila (* človeško telo) in šel med ljudi in bo delal velike čudeže, kot je zdravljenje bolnih, obujanje mrtvih... ...In imenoval se bo Jezus Kristus, Božji Sin, Oče nebes in zemlje, Svarnik vsega od začetka; in njegova mati se bo imenovala Marija. (Mozija 3,5-8)

 

(Govori Jezus) Veliko smo govorili o dogodkih v Ostrazini v Egiptu, kjer sem preživel Svoje otroštvo, in mati Marija se je pri tem tudi zelo razgovorila in bila zelo vesela v pogovoru z vicekraljem Azije (Cirenijem, oz. Kvirinijem), kakor so tudi naslavljali. Jakob, Jožefov sin, ki je bil zelo izkušen v pisanju, je prinesel precej debel zvitek iz omare in ga izročil Cireniju z besedami: "Visoki gospod, tu sem zapisal vse od Njegovega rojstva do Njegovega petnajstega leta, kar zadeva Njegovo delovanje pa pravzaprav le do Njegovega dvanajstega leta; kajti po dvanajstem letu se je Njegov Božji dar tako zelo izgubil, da ni bilo o njem niti najmanjše sledi več... (VJn2 25:1-2)

 

In ker jim je rekel, da je Kristus Bog, Oče vsega, in je rekel, da bo nase prevzel človeško podobo in to bo podoba, po kateri je bil na začetku ustvarjen človek; oziroma z drugimi besedami, rekel je, da je bil človek ustvarjen  po Božji podobi in da bo Bog prišel med človeške otroke in nase prevzel meso in kri in šel po obličju Zemlje. (Mozija 7,27)

 

Jezus: ...Z iskreno in sveto odločnostjo pravijo (* Modreci) : 'Ti, o Bog, nam bereš v srcu in vidiš, h kakšnemu cilju gremo (* obisk Jezusa). V tvoje roke se izročamo. Podeli nam nadčloveško veselje, da počastimo tvojo drugo osebo, ki je postala človek za rešitev sveta.' (Ekmjbr1 34.pog)

 

In sedaj jim je Abinadi rekel: Želel bi, da bi razumeli, da bo sam Bog prišel med človeške otroke in odkupil svoje ljudstvo. In ker bo bival v mesu, se bo imenoval Božji Sin in ker je pokoril meso Očetovi volji, ker je Oče in Sin - Oče, ker je bil spočet z Božjo močjo; in Sin zavoljo mesa; tako je postal Oče in Sin - in sta en Bog, da, sam Večni Oče nebes in Zemlje. (Mozija 15,1-4)

 

Jezus: Glejte, povem vam, da je bila dopolnjena postava, ki je bila dana Mojzesu. Glejte, jaz sem ta, ki je dal postavo, in jaz sem ta, ki se je zavezal s svojim ljudstvom Izraelom; postava je torej v meni dopolnjena, kajti prišel sem dopolnit postavo; torej je končana. Glejte, ne razvezujem prerokov, kajti kolikor se jih ni dopolnilo v meni, resnično, povem vam, se bodo vsi dopolnili. In ker sem vam rekel, da je staro prešlo, ne razvezujem tega, kar se je govorilo o tem, kar pride. Kajti glejte, zaveza, ki sem jo sklenil s svojim ljudstvom, se še ni dopolnila; postava pa, ki je bila dana Mojzesu, se je končala v meni. Glejte, jaz sem postava in luč. Zrite vame in vztrajajte do konca in boste živeli; kajti temu, ki bo vztrajal do konca, bom dal večno življenje. (3 Nefi 15,4-9)

 

Jezus: "Mar ni Moja volja, prežarjena z večno ljubeznijo in presvetljena s svetlobo njenih plamenov, ki je Božja modrost, prav ta za vas nerazumljivi Sveti duh, ki večno neprenehoma iz Mene polni vso neskončnost ? In s tem Svojim Jazom, Svojim 'Jaz sem' in tako tudi s Svojim bitjem in obstojem sem povsod navzoč, tako kot sem zdaj navzoč med vami v Svojem pravem bitju, brez posredovanja." (VJn6 231:4)

 

Kdor torej Mojo besedo sliši, jo sprejme in po njej živi, ta je sprejel vase Mene samega; kdor pa sprejme Mene, sprejme tudi Tistega, ki Me je poslal v svet in je vendarle popolnoma eno z Menoj. Kar namreč hočem Jaz, to hoče tudi On! In On ni nihče drug kot Jaz in Jaz nihče drug kot On, s kožo vred, ki obdaja Naju oba. V komer pa tako kot v Meni prebivata ljubezen in modrost v enem srcu, ta je kakor Jaz in Ta, ki Me je poslal v ta svet, da bi ozdravil in osrečil vse, ki bodo verovali v Sina človekovega! - Ali razumete?" (VJn2 32:4)

 

...Ko vas bo srce tako opomnilo, ves čas mislite in verjemite, da sem Jaz osebno med vami, in kar koli dobrega in pravega za življenje svoje duše Me boste tedaj prosili, to vam bom ves čas kar najbolj ustrežljivo in razumevajoče tudi dajal. Tisti, ki Me bodo pozdravili z veliko ljubeznijo svojega srca, se bodo tudi s svojimi očmi kmalu prepričali, da sem osebno med vami. (VJn8 40,3-4)

 

Jezus: "...Ali vam nisem jasno povedal, da me ljubi tisti, ki moje zapovedi sprejema in izpolnjuje?" (RžvB4 61)

 

Jezus: Ne nagrajujem uspešnosti dela ampak trpljenje (DFK 90).