Navigacija:  Iskanje resnice > Veliki nauk življenja > Poslednji časi in sodba >

Nefijevo Razodetje

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

In zgodilo se je, da mi je angel rekel: Poglej in glej svoje potomstvo in prav tako potomstvo tvojih bratov. In pogledal se in videl obljubljeno deželo; in videl sem množice ljudi, da, in sicer kakor bi jih bilo po številu toliko kot peska na morskem dnu. In zgodilo se je, da sem videl množice zbrane ena proti drugi za boj; in med svojim ljudstvom sem videl vojne in govorice o vojnah in velike pokole z mečem. In zgodilo se je, da sem veliko rodov videl preiti v vojnah in prepirih v deželi; in videl sem veliko mest, da, in sicer da jih nisem preštel. In zgodilo se je, da sem po obličju obljubljene dežele videl temno meglo; in videl sem bliskanje in slišal sem grmenje in potrese in vsakovrsten hrupen trušč; in videl sem tla in skale, ki so se razklale; in videl sem gore, kako so se valili na kose; in videl sem zemeljske ravnine, ki so se razlomile; in videl sem veliko mest, ki so se potopila; in veliko sem jih videl, ki so se potopila v ognju; in veliko sem jih videl, ki so se sesula na zemljo zavoljo tresenja le-te. In zgodillo se je, potem ko sem to videl, sem videl temno meglico, ki se je dvignila z obličja zemlje; in glej, videl sem množice, ki niso padle zavoljo hudih in strašnih Gospodovih sodb. In videl sem nebesa, ki so se odprla, in iz nebes se je spustilo Gospodovo Jagnje; in prišlo je in se jim pokazalo. In prav tako sem videl in pričujem, da je Sveti Duh prišel nad dvanajst drugih; in Bog jih je postavil in izvolil. In angel mi je spregovoril rekoč: Glej dvanajst Jagnetovih učencev, ki so izvoljeni, da bodo služili med tvojim potomstvom. In rekel mi je: Se spomniš dvanajstih Jagnetovih apostolov? Glej, to so ti, ki bodo sodili dvanajstim Izraelovim rodovom, zatorej bodo sodili dvanajsterim poslanim iz tvojega potomstva; kajti iz Izraelove hiše ste. In teh dvanajst služabnikov, ki jih vidiš, bo sodilo tvojemu potomstvu. In glej, za večno so pravični; kajti za voljo njihove vere v Božje Jagnje so njihova oblačila v njegovi krvi postala bela. In angel mi je rekel: Poglej! In pogledal sem in v pravičnosti videl preiti tri rodove; in njihova oblačila so bila bela prav kakor Božje Jagnje. In angel mi je rekel: Ti so postali beli v Jagnjetovi krvi zavoljo vere vanj. In jaz Nefti, sem jih prav tako videl veliko iz četrtega rodu, ki so prešli v pravičnosti. In zgodilo se je, da sem videl zbrane zemeljske množice. In angel mi je rekel: Glej svoje potomstvo in tudi potomstvo tvojih bratov. In zgodilo se je, da sem pogledal in videl ljudstva svojega potomstva, da so se v množicah zbrali proti potomstvu mojih bratov; in zbrali so se za boj. In angel mi je spregovoril rekoč: Glej izvir umazane vode, ki ga je videl tvoj oče; da, in sicer reko, o kateri je govoril; in globine le-te so globine pekla. In temne megle so skušnjave hudiča, ki slepi oči in povzroči, da človeški otroci postanejo trdosrčni  in jih vodi proč na široke poti, da se pogubijo in so izgubljeni. In velikanska prostorna zgradba, ki jo je videl tvoj oče, so puhla domišlija in ponos človeških otrok. In loči jih velik in strašen prepad; da, in sicer beseda pravice večnega Boga in Meseja, ki je Božje Jagnje, o katerem pričuje Sveti Duh od začetka sveta do tega časa in od tega časa dalje in za vekomaj. In med tem ko je angel te besede govoril, sem gledal in videl, da se je potomstvo mojih bratov borilo z mojim potomstom po angelovi besedi; in opazil sem, da je za voljo ponosa mojega potomstva in skušnjav hudiča potomstvo mojih bratov prevladalo nad ljudstvom mojega potomstva. In zgodilo se je, da sem gledal in videl ljudstvo, ki je bilo potomstvo mojih bratov, kako so bili porazili moje potomstvo; in v množicah so šli po zemeljskem obličju. In videl sem jih zbrane v množice; in med njimi sem videl vojne in govorice o vojnah; in v vojnah in govoricah o vojnah sem videl preiti veliko rodov. In angel mi je rekel: Glej ti bodo zapadli v nevero. In zgodilo se je, da sem opazil, potem, ko so bili zapadli v nevero, da so postali temno in ostudno in umazano ljudstvo, polno brezdelja in vsakovrstnih gnusob.

 

In zgodilo se je, da mi je angel spregovoril govoreč: Poglej! In pogledal sem in videl veliko narodov in kraljestev. In angel mi je rekel: Kaj vidiš? In rekel sem: Vidim veliko narodov in kraljestev. In rekev mi je: To so narodi in kraljestva Nejudov. In zgodilo se je, da sem med narodi Nejudov videl ustanavljanje mogočne cerkve. In angel mi je rekel: Glej ustanavljanje cerkve, ki je najbolj nagnusna med vsemi drugimi cerkvami, ki mori svete Boga, da, in jih muči in jih veže k tlom in jih vprega v železen jarem in jih privede v suženjstvo. In zgodilo se je da sem videl to mogočno in nagnusno cerkev; in videl sem hudiča, ki je bil ustanovitelj le-te. In prav tako sem videl zlato in srebro in svile in škrlate in izvrstno tkano platno in vsakovrstna dragocena oblačila; in videl sem veliko vlačug. In angel mi je spregovoril rekoč: Glej zlato in srebro in svile in škrlati in izvrstno tkano platno in dragocena oblačila in vlačuge so poželenje te mogočne in nagnusne cerkve. In prav tako za hvalo sveta uničujejo božje svete in jih vodijo v suženstvo. In zgodilo se je, da sem pogledal in videl veliko vodovje; in Nejude je ločevalo od potomstva mojih bratov. In zgodilo se je da mi je rekel angel: Glej, Božji srd je nad potomstvom tvojih bratov. In pogledal sem in med Nejudi videl človeka, ki ga je veliko vodovje ločilo od potomstva mojih bratov; in videl sem Božjega Duha, ki je prišel in deloval na tega človeka; in šel je preko velikega vodovja; in sicer k potomstvu mojih bratov, ki so bili v obljubljeni deželi. In zgodilo se je, da sem videl Božjega Duha, da je deloval na Nejude; in iz suženjstva so šli preko velikega vodovja. In zgodilo se je, da sem na obličju obljubljene dežele videl velike množice Nejudov; in videl sem, da je Božji srd nad potomstvom mojih bratov; in med Nejudi so se razkropili in bili udarjeni. In opazil sem Gospodovega duha, da je bil nad Nejudi in uspevali so in prejeli ozemlje v nasledstvo; in opazil sem, da so bili beli in silno zali in lepi kakor moje ljudstvo, preden je bilo pobito. In zgodilo se je, da sem jaz Nefi, opazil, da so Nejudje, ki so prišli iz suženjstva, postali ponižni pred Gospodom; in z njimi je bila gospodova moč. In opazil sem, da so se njihove matere Nejudinje zbrale na vodovju in tudi na kopnem, da se bodo z njimi bojevale. In opazil sem, da je bila z njimi Božja moč in tudi da je bil Božji srd nad vsemi tistimi, ki so se zbrali, da se bodo bojevali z njimi. In jaz Nefi, sem opazil, da je Nejude, ki so prišli iz suženjstva, Gospodova moč rešila iz rok vseh drugih narodov. In zgodilo se je, da sem jaz, Nefi, opazil, da so v deželi uspevali; in videl sem knjigo in med seboj so jo nesli dalje. In angel mi je rekel: Ali poznaš pomen knjige? In rekel sem mu: Ne poznam ga. In rekel je: Glej, nadaljuje se iz Judovih ust. In jaz, Nefi, sem jo videl; in rekel mi je: Knjiga, ki jo gledaš, je zapis Judov, ki vsebuje Gospodove zaveze, ki jih je sklenil z Izraelovo hišo; in vsebuje tudi mnoge od prerokb svetih prerokov; in je zapis kakor gravure, ki so na ploščah iz medenine, le da jih ni toliko; vendar vsebujejo Gospodove zaveze, ki jih je sklenil z Izraelovo hišo; zatorej so za Nejude velike vrednosti. In Gospodov angel mi je rekel: Opazil si, da se je knjiga nadaljevala iz Judovih ust; in ko se je nadaljevala iz Judovih ust, je vsebovala polnost Gospodovega evangelija, o katerem pričuje dvanajst apostolov; in pričujejo po resnici, ki je v Božjem Jagnetu. Zatorej gredo te reči od Judov v čistosti k Nejudom po resnici, ki je v Bogu. In potem ko gredo po roki dvanajstih Jagnetovih apostolov od Judov k Nejudom, vidiš ustanavljanje tiste mogočne in nagnusne cerkve, ki je najbolj nagnusna od vseh drugih cerkva (* mislim da cerkev pomeni skupnost ljudi); kajti glej, iz Jagnetovega evangelija so odvzeli veliko delov, ki so preprosti in nadvse dragoceni; in odvzeli so tudi veliko Gospodovih zavez. In vse to so storili, da bi izkrivljali prava Gospodova pota, da bi slepili oči in da bi človeški otroci postali trdosrčni. Zatorej vidiš, da je bilo, potem ko je šla knjiga skozi roke mogočne in nagnusne cerkve, veliko preprostih in dragocenih reči odvzetih iz te knjige, ki je knjiga Božjega Jagneta. In potem, ko so bile te preproste in dragocene reči odvzete, gre k vsem narodom Nejudov; in potem ko gre k vsem narodom Nejudov, da, in sicer preko velikega vodovja, ki si ga videl, z Nejudi, ki so prišli iz suženjstva, vidiš - zavoljo veliko preprostih in dragocenih reči, ki so bile odvzete iz knjige, ki so bile preproste, da so jih človeški otroci razmeli, po preprostosti, ki je v Božjem Jagnetu - zavoljo teh reči, ki so bile odvzete iz Jagnetovega evangelija, se jih izredno silno veliko opoteka, da, v tolikor da ima satan nad njimi veliko moč. Vendar si opazil, da so Nejudje, ki so prišli iz suženjstva in jih je Božja moč dvignila nad vse druge narode na obličju dežele, ki je izvoljena izmed vseh drugih dežel, ki je dežela, za katero se je Gospod Bog zavezal s tvojim očetom, da jo bo imelo tvoje potomstvo za deželo svojega nasledstva; zatorej vidiš, da Gospod Bog ne bo trpel, da bodo Nejudje popolnoma pobili mešanico tvojega potomstva, ki so med tvojimi brati. Niti ne bo trpel, da bodo Nejudje pobili potomstvo tvojih bratov. Niti Gospod Bog ne bo trpel, da bodo Nejudje za vselej ostali v tistem strašnem stanju slepote, v katerem vidiš, da so zavoljo preprostih in nadvse dragocenih delov Jagnetovega evangelija, ki jih je zadržala tista nagnusna cerkev, katere ustanavljanje si videl. Zatorej Božje Jagnje govori: Usmiljen bom do Nejudov, zato bom v hudi sodbi obiskal preostanek Izraelove hiše. In zgodilose je, da mi je Gospodov angel spregovoril rekoč: Glej, govori Božje Jagnje, potem ko bom obiskal preostanek Izraelove hiše - in ta preostanek, o katerem govorim, je potomstvo tvojega očeta - zatorej potem, ko jih bom obiskal in jih udaril po roki Nejudov in potem ko se bodo Nejudje silno opotekali zavoljo najbolj preprostih in dragocenih delov Jagnetovega evangelija,  katere je zadržala nagnusna cerkev, ki je mater vlačug, govori Jagnje - bom v tistem dnevu usmiljen do Nejudov, v tolikor da jim bom v svoji lastni moči prinesel veliko svojega evangelija, ki bo preprost in dragocen, govori Jagnje. Kajti glej, govori Jagnje, pokazal se bom tvojemu potomstvu, da bodo zapisali veliko reči, katere jih bom učil, katere bodo preproste in dragocene; in potem, ko bo tvoje potomstvo pobito in bo zapadalo v nevero in tudi potomstvo tvojih bratov, glej, bodo te reči skrite, da bodo prišle na dan k Nejudom z Jagnjetovim darom in močjo. In v njih bo zapisan moj evangelij, govori Jagnje, in moja skala in moja odrešitev. In blagor tem, ki bodo gledali, da bodo tisti dan gradili moj Sion, kajti imeli bodo dar in moč Svetega Duha; in če bodo vztrajali do konca, bodo na poslednji dan povzdignjeni in odrešeni v večno Jagnjetovo kraljestvo; in kdor koli bo oznanjal mir, da, novice o veliki radosti, kako lepi bodo ti na gorah! In zgodilo se je, da sem videl preostanek potomstva mojih bratov in tudi knjigo Božjega Jagneta, ki se je nadaljevala iz Judovih ust, da je šla od Nejudov k preostanku potomstva mojih bratov. In potem, ko je pri njih prišla na dan, sem videl druge knjige, ki so prišle na dan z Jagnjetovo močjo k njim od Nejudov, da bi prepričale Nejude in preostanek potomstva mojih bratov in tudi Jude, ki so se razkropili po vsem obličju zemlje, da zapisi prerokov in Jagnjetovih apostolov govorijo resnico. In angel mi je spregovoril rekoč: Ti zadnji zapisi, ki si jih videl med Nejudi, bodo potrdili resnico prvih, ki so od dvanajstih Jagnjetovih apostolov in po njih bodo razodete preproste in dragocene reči, ki so jim bile odvzete; in po njih bo razodeto vsem rodovom, jezikom in ljudstvom, da je Božje Jagnje Sin večnega Očeta in Odrešenik sveta; in da morajo vsi ljudje priti k njemu ali pa ne morejo biti odrešeni. In priti morajo po besedah, ki jih bodo potrdila Jagnjetova usta; in Jagnjetove besede bodo razodete v zapisih tvojega potomstva, prav kakor v zapisih dvanajsterih Jagnjetovih apostolov; zatorej bodo oboji združeni v eno; kajti en Bog je in en Pastir nad vso zemljo. In pride čas, ko se bo pokazal vsem narodom, prav tako Judom, kakor Nejudom; in potem, ko se bo pokazal Judom, prav tako kakor Nejudom, potem se bo pokazal Nejudom in tudi Judom in zadnji bodo prvi in prvi bodo zadnji.

 

In zgodilo se bo, če bodo Nejudje tisti dan prisluhnili Božjemu Jagnjetu, se jim bo v besedi in tudi v moči pokazal v vsakem dejanju, da bo odstranil njihove kamne spotike in če ne bodo postali trdosrčni do Božjega Jagnjeta, bodo prišteti med potomstvo tvojega očeta; da, prišteti bodo k Izraelovi hiši; in v obljubljeni deželi bodo za vedno blagoslovljeno ljudstvo; ne bodo več odpeljani v suženjstvo; in Izraelova hiša ne bo več pomešana. In tista velika jama, ki jo je zanje kopala tista mogočna in nagnusna cerkev, ki so jo ustanovili hudič in njegovi otroci, da bi človeške duše odvedel v pekel - da, tista velika jama, ki so jo kopali za pogubljenje ljudi, bo napolnjena s tistimi, ki so jo kopali, v njihovo popolno pogubljenje, govori Božje Jagnje; ne v pogubljenje duše, razen če bo le-ta vržena v pekel, ki nima konca. Kajti glej, to je glede na hudičevo ujetništvo in tudi glede na Božjo pravičnost do vseh tistih, ki bodo pred njim delali hudo in gnusobe. In zgodilo se je, da je angel spregovoril meni Nefiju rekoč: Opazil si, da bo, če se bodo Nejudje pokesali, z njimi dobro; in prav tako poznaš Gospodove zaveze z Izraelovo hišo; in slišal si tudi, da mora biti, kdor koli se ne pokesa, pogubljen. Zato gorje Nejudom, če bo tako, da bodo postali trdosrčni do Božjega Jagnjeta. Kajti pride čas, govori Božje Jagnje, ko  bom med človeškimi otroki delal mogočno in čudovito delo; delo, ki bo večno bodisi po eni ali po drugi strani - bodi si za prepričevanje teh o miru in o večnem življenju oziroma o izročitvi teh njihovi trdosrčnosti in njihovi slepomiselnosti, da bodo odvedeni v suženjstvo in tudi v pogubo, tako posvetno kot duhovno glede na hudičevo ujetništvo, o čemer sem govoril. In zgodilo se je, ko je bil angel te besede izrekel, mi je rekel: Ali se spomniš Očetovih zavez z Izraelovo hišo? Rekel sem mu: Da. In zgodilo se je, da mi je rekel: Poglej in glej tisto mogočno in nagnusno cerkev, ki je mater gnusob, katere ustanovitelj je hudič. In rekel mi je: Glej le dve cerkvi sta; ena je cerkev Božjega Jagneta in druga je cerkev hudiča; kdor koli zatorej ne pripada cerkvi Božjega Jagneta, pripada tisti mogočni cerkvi, ki je mater gnusob; in ta je vlačuga vse zemlje. In zgodilo se je, da sem pogledal in videl vlačugo vse zemlje in sedela je nad mnogimi vodami; in gospostvo je imela po vsej zemlji, med vsemi narodi, rodovi, jeziki in ljudstvi. In zgodilo se je, da sem videl cerkev Božjega Jagnjeta in bila je maloštevilna zavoljo zlobe in gnusobe vlačuge, ki je sedela nad mnogimi vodami; vendar sem opazil, da je Jagnjetova cerkev, katere člani so bili Božji sveti, prav tako bila po vsem obličju Zemlje; in njihova gospostva po obličju Zemlje so bila majhna zavoljo hudobije mogočne vlačuge, ki sem jo videl. In zgodilo se je, da sem opazil, da je mogočna mater gnusob zbrala množice po vsem obličju Zemlje med vsemi narodi Nejudov, da se bodo bojevali z Božjim Jagnjetom. In zgodilo se je, da sem jaz, Nefi, videl moč Božjega Jagnjeta, ki se je spustila na svete iz Jagnjetove cerkve in na Gospodovo ljudstvo zaveze, ki je bilo razkropljeno po vsem obličju Zemlje; in oborožili so se s pravičnostjo in z močjo Boga v veliki slavi. In zgodilo se je, da sem opazil, da se je Božji srd izlil nad tisto mogočno in nagnusno cerkev,  v tolikor, da so bile vojne in govorice o vojnah med vsemi narodi in rodovi Zemlje. In ko so se začele vojne in govorice o vojnah med vsemi narodi, ki so pripadali materi gnusob, mi je angel spregovoril, rekoč: Glej, Božji srd je nad materjo vlačug; in, glej, vse to vidiš in ko pride dan, ko se bo Božji srd izlil nad mater vlačug, ki je po vsej zemlji mogočna in nagnusna cerkev, katere ustanovitelj je hudič, potem, se bo tistega dne začelo Očetovo delo, da bo pripravljena pot za izpolnitev njegovih zavez, ki jih je sklenil s svojim ljudstvom, ki so iz Izraelove hiše. In zgodilo se je, da mi je angel spregovoril rekoč: Poglej! In pogledal sem in videl moža in oblečen je bil v belo oblačilo. In angel mi je rekel: Glej enega od dvanajstih Jagnjetovih apostolov. Glej, videl bo in preostanek tega zapisal; da in prav veliko tega kar je bilo. In zapisal bo tudi o koncu sveta (*napoved Janez bo zapisal Razodetje). Zatorej je to, kar bo zapisal, pravično in res; in glej, zapisano je v knjigi, ki si jo videl, da se je nadaljevala iz Judovih ust (* stara zaveza svetega pisma, “nadaljevala” pa pomeni nova zaveza); in v času, ko so se te reči nadaljevale iz Judovih ust, oziroma v času, ko se je knjiga nadaljevala iz Judovih ust, je bilo to, kar je bilo zapisano, preprosto in popolno in nadvse dragoceno in vsem ljudem lahko razumljivo. In glej, to, kar bo zapisal ta Jagnjetov apostol, je veliko tega kar si videl; in, glej, preostanek boš videl. Tega pa, kar boš videl po temle, ne boš zapisal; kajti Gospod Bog je posvetil apostola od Božjega Jagnjeta, da jih bo zapisal. In tudi drugim, ki so bili, je vse to pokazal in zapisovali so; in zapečateno je, da bo prišlo na dan v svoji popolnosti po resnici, ki je v Jagnjetu, v Izraelovo hišo ob Gospodovem lastnem času. In jaz, Nefi, sem slišal in pričujem, da se je Jagnjetov apostol imenoval Janez glede na angelove besede. In glej, meni, Nefiju, je bilo prepovedano, da bi zapisal preostanek tega, kar sem videl in sličal; zatorej mi to kar sem zapisal, zadostuje in zapisal sem le majhen del tega kar sem videl. In pričujem, da sem videl reči, ki jih je videl moj oče in pokazal mi jih je Gospodov angel. In sedaj preneham govoriti o tem, kar sem videl, ko sem bil v zamaknjenosti duha; in če vse, kar sem videl, ni zapisano, je to, kar sem zapisal, res. In tako je. Amen.  (1 Nef 12,1 - 14,30) (* Zapisano med leti 600 in 592 pr. Kr)