Navigacija:  Iskanje resnice > Veliki nauk življenja > Poslednji časi in sodba >

Apokalipsa

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Jezus: "Toda klub takšnemu za vas neizmernemu trajanju velikih nebesnih teles, bo njihov čas nekoč vendarle minil in s tem bo opravljeno in dokončano spet eno stvarjensko obdobje, nato bo potem v neskončno prostranem območju stvarjenskega vesolja prišlo do novega stvarstva, pri katerem boste, tako kot pri neštetih novih, ki bodo sledila, sodelovali dejavno tudi vi, obdarjeni s čedalje popolnejšo oblastjo, toda le kot Moji pravi otroci. Kdor po začrtani poti ne bo dosegel mojega otroštva, ta bo ostal, živel in deloval na svoji duhovni zemlji kot sicer popolno, razumno in vendarle blaženo ustvarjeno bitje in bo celo obiskoval druge sosednje duhovne svetove, da, lahko bo prepotoval vso svojo lupinasto oblo, toda več kot to ne bo vekomaj dosegel in v njem se tudi ne bo vnela živo dejavna želja po nečem višjem. Toda Moji otroci bodo zmeraj pri Meni in bodo z Menoj mislili, čutili, hoteli, in delovali kakor iz enega srca. V tem bo neskončno velika razlika med Mojimi resničnimi otroki ter blaženimi ustvarjenimi bitji obdarjenimi s pametjo in razumom. Zato le pazite, da se boste nekoč kot Moji otroci izkazali vredne in sposobne." (VJn5 112:8-10)

 

Jezus: "Ko pa se bo število čistih dobrih kot v Noetovih časih zelo zmanjšalo, tedaj bo zemljo spet zadela splošna sodba, ki ne bo prizanesla niti ljudem, niti živalim, niti rastlinam. Ošabnim ljudem tedaj ne bodo koristila ogenj in smrt bruhajoča orožja, ne njihove trdnjave in železne ceste, po katerih se bodo vozili s hitrostjo izstreljene puščice, kajti prišel bo namreč sovražnik iz ozračja (glej tudi Sporočilo iz Garabandala) in pokončal vse, ki so zmeraj sejali zlo. To bo resnično čas kramarjev in menjalcev." (VJn5 108:2)

 

Jezus: "...Dokler bodo na svetu posvetni ter nadvse ošabni in slavoljubni vladarji, tako dolgo se bo tudi v vseh plasteh človeštva bohotilo seme napuha in pohlepa po oblasti in z zemeljskih tal se noč, tema, sebičnost, nevoščljivost, skopost, preganjanje in izdaja kot resnični element pekla ne bodo umaknili vse do velike sodbe, ko bom zemljo znova očistil z ognjem..." Krčmar: "Kdaj čez koliko let bo prišel tisti srečni dan ?" Jezus: "To ve edino Oče in za Njim bo vedel le tisti, ki mu bo Oče hotel razodeti. Meni doslej Moj Oče tega še ni razodel, le to, da se bo tako zgodilo. Vsi pa lahko sprejmete kot povsem resnično, da se namreč na zemlji skoraj vsakih dva tisoč let zgodi velika sprememba. In tako se bo, računano od zdaj tudi zgodilo." (VJn 76:8-10)

 

Jezus: "Odslej bom skoraj celih 2000 let prebujal nešteto vidcev in prerokov, ker bo vstalo še več lažnih prerokov in celo nadvse brezsrčnih, ošabnih, oblastiželjnih lažnih Kristusov. Tedaj pa bodo tudi sodbe nenehne in le malokateremu vladarju ne bo treba z njegovim ljudstvom vred prestajati hude sodbe zaradi njegove peklenske teme. Proti koncu naznanjenega časa bom tudi Jaz obujal čedalje večje preroke, z njimi se bodo množile tudi sodbe in postajale obsežnejše. Tedaj bodo nastali tudi silni potresi in zelo uničevalni viharji elementov (elementarni viharji), velika draginja, vojne, lakota, kužne bolezni in še veliko drugega zla in kot sem že vnaprej naznanil, vera se bo - razen pri zelo redkih - ohladila v ledenem človekovem napuhu in narod se bo dvignil zoper drugega. Ljudi bodo opozarjali tudi vidci in posebna znamenja na nebu, po njih pa se bo ravnalo le malo Mojih ljudi, svetni ljudje pa bodo imeli vse to le za redke naravne pojave in bodo pljuvali pred vsemi tistimi, ki bodo še verovali vame. Toda potem se bo zgodilo največje razodetje z Mojim vnovičnim prihodom na zemljo, vendar bo pred tem razodetjem tudi največja in najostrejša sodba. Sledilo mu bo splošno odbiranje svetnih ljudi z ognjem in mečem, da bom lahko potem Jaz sam na tej zemlji postavil drugo popolno šolo za resnične ljudi, ki bo trajala do konca časov te zemlje."  (VJn6 150:14-18)

 

Nekoč bo prišel čas, ko bodo ljudje življensko silo pare v vodi določali po stopnjah in jo bodo ukrotili kakor arabci svoje konje in jo bodo uporabljali za najtežja dela; tudi pred najtežje vozove bodo vpregli v vodi skrito življensko moč in se z njimi vozili tako hitro kot leti puščica... ...Toda kmalu po tistem bo začelo kazati zelo slabo življenju ljudi na zemlji; kajti zemlja bo postala manj rodovitna, nastale bodo velike podražitve, vojne in lakota, in luč vere v večno resnico bo mnogokje ugasnila, in ogenj ljubezni bo stlel in se ohladil, in potem bo nad zemljo prišla poslednja ognena sodba. (VJn3 33:2-4)

 

Konec sveta! Kaj je konec sveta? In kaj ti veš o koncu sveta? Tisti dan bodo ljudje kot razpršeni metulji, planine pa kakor nacefrana pisana volna. Človek, čigar dobra dela bodo pretehtala, bo živel prijetno, komur pa bodo pretehtala zla dela - prebival bo v brezdanjem prepadu. Ali veš kaj je v njem? Razbeljeni ogenj! (Ko 101)

 

Na vzhodu že stoji zvezda, ki bo prekrižala pot Orionu in ogenj velikega psa jih bo vse požrl, in Jaz bom veliko množico zvezd zalučal z neba na zemljo, da bodo pokončani vsi hudobneži in bo Moja svetloba svetila vsepovsod. Jaz, Jehova, Bog od vekomaj, Resnični in Zvesti do zadnjega opomina. Amen. (BoGo1 1:12-13)

 

In ko bo prišel tisti dan, jih bo Gospod nad vojskami obiskal z gromom in s potresom in z velikim hrupom in z nevihto in z viharjem in s plamenom požirajočega ognja. (2 Nefi 27,2)

 

Glejte, pride Gospodov dan, krut tako za voljo srda kot silovite jeze, da zapusti deželo opustošeno; in iz le-te bo izbrisal grešnike. Kajti zvezde v nebesih in sozvezdja le-teh ne bodo svetila; sonce bo potemnelo na svoji poti in luna ne bo več svetila. In svet bom kaznoval za zlo in hudobne za njihovo krivičnost; napravil bom, da bo ošabnost ponosnih prenehala in polegel bom vzvišenost strašnih. Človeka bom napravil bolj dragocenega kakor žlahtno zlato; in sicer človeka bolj kakor zlato ofirsko klinopisje. Zato bom stresel nebo in Zemlja se bo premaknila s svojega mesta v besu Gospoda nad vojskami in tisti dan njegove silovite jeze. In bo kakor preganjana košuta in kakor ovca, ki je nihče ne pobere; in vsi ljudje se bodo obrnili k svojemu ljudstvu in zbežali vsak v svojo lastno deželo. Vsak, ki je ponosen, bo preboden; da, in vsak, ki se je pridružil hudobnim, bo padel pod mečem. Prav tako bodo pred njihovimi očmi na kosce raztreščeni njihovi otroci; njihove hiše bodo oplenjene in njihove žene onečaščene. Glej, proti njim bom razdražil Medijce, ki ne bodo gledali na srebro in zlato, niti se ne bodo navduševali nad njim. Njihovi loki bodo na kosce raztreščili tudi mladeniče; in ne bodo imeli usmiljenja nad sadom materinega telesa; njihove oči ne bodo prizanesle otrokom. In Babilon, slava kraljestev, lepota kaldejskega blišča, bo, kakor ko je Gospod razdejal Sodomo in Gomoro. (2 Nefi 23,9-19)