Navigacija:  Iskanje resnice > Veliki nauk življenja > Človek >

Otroci

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Otroci, ubogajte svoje starše v Gospodu, zakaj tako je prav. Spoštuj svojega očeta in svojo mater - to je prva zapoved, ki je združena z obljubo - da ti bo dobro in boš dolgo živel na zemlji. In vi očetje, ne grenite svojih otrok, temveč jih vzgajajte in opominjajte v gospodovem duhu. (Ef 6,1-4)

 

Jezus: "...Če bi bili vsi ljudje enako marljivi in tudi enako nadarjeni, potem bi si bili kmalu drug drugemu povsem odveč; zato imajo že otroci istih staršev različne talente in sposobnosti. Vzgojitelj pa jih mora znati prepoznati in otroke poučevati v skladu z njihovimi talenti in sposobnostmi, in tako bodo potem  vsi usmerjeni k pravemu cilju. Toda če ob različnih talentih in dispozicijah svojih otrok hočeš, da bi npr. Vsi postali krojači ali tkalci, boš seveda opazil pravo marljivost in vnemo samo pri tistih, ki kažejo tudi talent za to, kar se učijo. Tisti, ki so za to le malo nadarjeni ali sploh ne, pa tudi ne bodo kazali kakšne posebne vneme. Takšni otroci bodo pozneje kot odrasli le malo prispevali v dobro soljudi, ker jim brez prave nadarjenosti ni uspelo mukoma naučenega povsem temeljito in docela dojeti tako kakor tisti, ki so bili že od rojstva nadarjeni za tisto, kar so se učili. Vzrok za otrokovo večjo ali manjšo vnemo je torej - in to je na dlani - predvsem pri starših in drugih učiteljih mladih. Trta rodi kot sadež grozdje in figovo drevo fige, oba sadeža sta sladka; toda če boš s figovim drevesom ravnal tako kot s trto, ti bo figa le malo rodila, in če boš vinsko trto pustil rasti neobrezano, kot raste figovo drevo, bodo trsi kmalu zakrneli in ti bodo podarili le malo grozdja." (VJn7 126:2-4)