Navigacija:  Iskanje resnice > Veliki nauk življenja > Poslednji časi in sodba > Sodni dan 2 >

Poslednja sodba

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Jezus: "Ko so se moji angeli, katerim je bila dana najvišja oblast, uprli, so odpadli najlepši med njimi. Zaradi pravičnosti jim nisem prizanesel. Strmoglavili so v podzemlje, da bi tam počakali na dan sodbe. Pred očmi vseh bodo sojeni tudi oni in oh... Kakšen strašen prizor bo to! Jaz bom sodil vsakomur po tem, kar je naredil in po tem kar ni naredil. Pred mojim prestolom bo vsak stal v tišini in strahu pred najvišjim Sodnikom, ki sem jaz. Videli boste neizmerno število padlih angelov, ki so bili izgnani iz nebes in so se v zavisti in zlobi bojevali z nadangelom Mihaelom in njegovimi angeli. Da, vaše oči bodo videle moje nasprotnike, nasprotnike Najvišjega, nasprotnike Maziljenca. Videli boste padle angele, privržence Luciferja, starodavno kačo, ki je poizkušal zapeljati vse moje sinove in hčere..." (RžvB6 184)

 

Jezus: "Takrat porečem svojemu angelu: 'Prišla je ura ločevanja vseh, ki niso moji. Od tistih, ki so me spoznali, loči vse, ki se niso hoteli podrediti moji postavi. Tiste, ki so sprejeli mojega Svetega Duha in mu dovolili, da je bil njihov vodnik in njihova bakla, loči od vseh, ki so se mi upirali (* Ta odlomek potrjuje prerokbo sv.Pavla v 2. Tes 2,1-12). Vse tiste, ki so na čelu zaznamovani s pečatom Jagneta, loči od tistih, ki nosijo ime zveri ali število 666'... ...Kot sem že rekel, živite v času velikega usmiljenja in milosti. Toda sedaj prihaja dan, žareč kakor goreča peč in v tem dnevu bodo tisti, katerih čela ne bodo zaznamovana z mojim imenom, postali kakor strnišče. Odkrivam vam, kaj se mora zgoditi, preden bom odtrgal šesti pečat (* Raz 6,12-17)... ...Vsemu človeštvu bom pokazal svojo neskončno ljubezen in usmiljenje, preden bom poslal svoje štiri angele na vse štiri strani sveta z nalogo, da opustošijo zemljo in morje (* Raz 7,1). Angelom sem ukazal, naj ne škodujejo zemlji, morju in drevesom, dokler ne zaznamujem s svojim pečatom vseh tistih, ki so bili poslušni moji postavi (* Raz 7,2-3)." (RžvB6 185)

 

Jezus: "Zemlja se bo kmalu stresla, nebo bo z gromom prešlo in ostali boste v popolni temi. Elemente zemlje, gore in otoke bo zajel močan ogenj in jih uničil. Vsak list trave bo zgorel in pred menoj boste stali razoroženi. Vaša rešitev je, da vpijete k meni in se pokesate... ...moli in prosi, da bi bilo še dovolj časa, da jih čim več zaznamujem s svojim pečatom pred svojim dnevom, kajti v istih dneh bodo trpeli tako dobri kot slabi." (RžvB6 204)

 

Duh in telo se bosta spet združila v svojo popolno obliko; tako udje kot sklepi bodo obnovljeni v svojo popolno obliko, in sicer kakor sedaj v tem času; in privedeni bomo, da bomo stali pred Bogom z védenjem, in sicer kakor ga imamo sedaj in jasno se bomo spomili vse svoje krivde. Sedaj, te obnove bodo deležni vsi, tako stari kot mladi, tako zasužnjeni kakor svobodni, tako moški kakor ženske, tako hudobni kakor pravični; in niti toliko kakor las z glave ne bo izgubljenega, ampak bo vse obnovljeno v popolno obliko, kakor je sedaj, oziroma v telo in bo privedeno, da bo stalo pred sodnim stolom Kristusa Sina in Boga Očeta in Svetega Duha, kar je večni Bog, da jim bo sojeno po njih delih, naj so bila dobra oziroma naj so bila zla. Sedaj, glejte, govoril sem vam o smrti zemeljskega telesa in prav tako o vstajenju zemeljskega telesa. Povem vam, da bo zemeljsko telo vstalo v neumrljivo telo, to je iz smrti, in sicer iz prve smrti v življenje, da ne bo več umrlo; duša se bo združila s telesom, da se ne bosta nikoli ločila; tako v celoti postaneta duhovna in neumrljiva, da ne bosta več videla propadljivosti. (Alma 11, 43-45)