Navigacija:  Iskanje resnice > Veliki nauk življenja > Poslednji časi in sodba > Apokalipsa >

Prihodnja velika sodba

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Jezus: "In tako kot sodbo nad Jeruzalemom, bo tudi s prihodnjo, veliko sodbo sveta, ko bom popolnoma uničil veliko vlačugo Babilon. To bo sodba kot v Noetovih dneh in kot v dneh Sodome in Gomore. Tedaj se bodo tudi dogajala velika znamenja za zemlji, na morju in na nebu. Jaz bom obudil hlapce in ti bodo iz Mojih besed prerokovali in večkratno oznanjali prihajajočo sodbo. Toda človeški napuh jih ne bo poslušal in četudi jih bo, ne bo verjel njihovim besedam, temveč jih bo zasmehoval kot norce. Toda prav to bo najzaneslivejše znamenje, da bo povsem zaneslivo prišla velika sodba in z ognjem použila vse hudodelce. Tisti čas bodo tudi marsikateri mladeniči dobili videnja in marsikatera dekleta bodo prerokovala o stvareh, ki se bodo zgodile. Blagor tistim, ki se bodo zaradi tega poboljšali in resnično sreobrnili. To pa bo tako lahko spoznati kot spoznamo na figovem drevesu: ko postanejo njegovi poganki sočni in začno nabrekati brsti vemo, da se bliža pomlad. Tedaj bodo ponekod vojne med narodi in en narod bo napadel drugega. Tedaj bo tudi velika draginja in nastale bodo vsakovrstne kužne bolezni, kakršnih doslej med ljudmi še ni bilo. Pred tem bodo tudi veliki potresi, da bi ljudi opomnili k pokori in dejavni ljubezni. Blagor tistim, ki se bodo ob tem spreobrnili. Toda zelo veliko se jih ob tem ne bo spreobrnilo in bodo vse pripisovali slepim naravnim silam in preroke zmerjali za sleparje. Mnoge bodo zaradi Mojega imena vrgli v ječo in jim pod grožnjo silnih kazni prepovedali govoriti v Mojem imenu in oznanjati prihajajočo sodbo. Kdor ne bo ravnal po volji velike hotnice Babilona, bo trpel hudo stisko. Toda vse to se mora zgoditi sedemsto let pred sodbo, da na koncu nihče ne bo mogel reči, da ni bil dovolj opominjen. Odslej pa ne bo minilo celih 2000 let, ko bo sodbo zadela velika sodba in to bo tedaj očitno zadnja, toda obenem vesoljna sodba na tej zemlji. Šele od tedaj naprej bo na zemlji raj in volk in jagnje bosta mirno prebivala v istem hlevu ter skupaj jedla iz iste sklede. Ko pa se bo bližala sodba, pa bo na nebu videti znamenje Sina človekovega, to pomeni: nebo v človeku Me bo priznalo kot edinega Gospoda nebes in zemlje in človekova duša Me bo slavila in na vso moč hvalila. Vendar to še ni dovršitev človeka. Toda ko bom potem nastopil jasno in očitno z vsemi nebeškimi silami v oblakih neba, v živi besedi, z zvokom kot iz številnih bojnih in sodnih pozaven, pred vsemi ljudmi v resničnih nebesih, ki so v srcih ljudi, tedaj bo nastopila sodba sveta. Pravi človek bo tedaj vstopil v Moje veličastvo, storilce zla pa bo požrl ogenj Moje pravične jeze in bodo pogreznjeni v kraljestvo svojih hudobnih del, ki je pripravljeno za vse nepoboljšljive hudiče. Kdor si namreč prostovoljno sam iz sebe izvoli pekel, naj bo tudi preklet v njem, kakor je pekel preklet sam v sebi. Kakor pa bo dobro večno ostalo dobro, tako bo tudi zlo v sebi večno ostalo zlo in bo večna, sojena podlaga, ki Mi bo morala večno rabiti kot podnožnik. Jaz sam s Svojo prabožansko osebnostjo pa ne bom nikogar sodil, ampak bo vse to storila Moja beseda, ki sem vam jo govoril. Potem ko bom nekoč odšel v Svoje kraljestvo, se na to zemljo ne bom nikoli več vrnil v mesu, ampak le v Duhu, v Besedi in to bo tako, kot je bilo v začetku, ko je bilo rečeno: v začetku je bila Beseda, Beseda je bila pri Bogu in Bog je bila Beseda. Beseda pa je sprejela meso in je prebivala med ljudmi. Beseda, se pravi Jaz, sem prišel v Svojo lastnino in Moji Me niso spoznali, kajti svet in njegovo meso sta jih vse oslepila in oglušela. Zdaj sem pri vas v mesu kot človek, toda zaradi tega vam ne morem podeliti vse moči Svojega Duha. ko pa pozneje med vami ne bom več kot zdaj v mesu, ampak le v duhu, vam bom lahko tudi podelil vso moč in oblast Svojega Duha, ki sem od vekomaj seveda Jaz sam. V Duhu in njegovi moči pa bom ostal pri vas vse do konca časa, ki ga bo ta zemlja še prestala in dokler ne bo dozorel zadnji sojeni duh. S to zzemljo pa bo tedaj tudi za večno ugasnila zibeljka Božjih otroj. Odslej bo vse duhovno urejeno. Že večkrat pa sem vam povedal in pokazal, kako  o na tej zemlji. Zato potrpežljivo čakajte zanesljivo odrešenje, ki ne bo izostalo in si ne želite predčasne sodbe sveta. Ko bo prišla bo to prezgodej tudi za čas same in šebolj za tiste, ki bodo tedaj obsojeni. V sodbi namreč ni ljubezni in usmiljenja in vsaka duša bo tedaj prepuščena sama sebi in svoji pomoči, da bo grenko izkusila, kako povsem nekoristna je bila zanjo časna pomoč zgolj svetnih ljudi. In zdj mi povejte, ali ste razumeli vse to ?" (VJn 174)

 

Jezus: "Ko boste torej videli na svetem kraju gnusobo opustošenja, ki jo je napovedal prerok Daniel - kdor bere naj razume - takrat naj beže v hribe kateri so v Judeji. Kdor je na strehi, naj ne hodi dol, da bi kaj vzel iz svoje hiše; in kdor je na polju naj se ne vrača domov po svoj plašč. Gorje pa nosečim in doječim v tistih dneh! Molite, da ne bi bežali pozimi ali na soboto. Takrat bo namreč velika stiska, kakršnje ni bilo od začetka sveta do zdaj in je tudi nikdar več ne bo. In če tisti dnevi ne bi bili skrajšani, ne bi bil rešen noben človek, toda zaradi izvoljenih bodo ti dnevi skrajšani. Če vam tedaj kdo poreče: 'Tukaj je Kristus' ali 'Tam je', ne verjemite, kajti pojavili se bodo lažni kristusi (* odrešeniki) in lažni preroki. Delali bodo velika znamenja in čudeže (* materialistični način življenja, ki naj bi rešil človeške tegobe, zatem tehnološˇki napredek... - "Čudeži" današnje dobe), tako, da bi lahko zapeljali celo izvoljene, Če bi bilo mogoče. Mislite na to, naprej sem vam povedal. Če vam torej porečejo: 'V puščavi je (* zabaviščih), ne hodite tja, ali v hiši je, ne verjemite. Kakor pride blisk od vzhoda in posveti do zahoda, tako bo tudi s prihodom Sina človekovega. Kjer je mrhovina, tam se zbirajo jastrebi. Takoj po stiski tistih dni bo sonce otemnelo in luna ne bo dajala svetlobe. Zvezde bodo padale z neba in nebeške sile se bodo majale. Tedaj se bo prikazalo na nebu znamenje Sina človekovega in tolkli se bodo vsi rodovi na zemlji. Videli bodo Sina človekovega kako prihaja na oblakih neba z veliko močjo in slavo. Poslal bo svoje angele ob mogočnem donenju trobente in zbrali bodo njegove izvoljene od štirih vetrov, od enega konca neba do drugega. Smokvino drevo pa naj vas nauči: kadar postane njegova veja že muževna in listje odganja, veste, da je poletje blizu. Tako tudi vi: kadar boste videli vse to, vedite, da je blizu, tik pred vrati. Resnično vam povem, ta rod ne bo prešel, dokler se vse to ne zgodi. Nebo in zemlja bosta prešla, moje besede pa zagotovo ne bodo prešle. Za tisti dan in uro pa ne ve nihče, ne angeli v nebesih, ne Sin, ampak samo Oče. Kakor je bilo namreč v Noetovih dneh, tako bo tudi ob prihodu Sina človekovega. Kakor so namreč v dneh pred potopom jedli in pili, se ženili in se možile do dne, ko je šel Noe v ladjo in niso ničesar zaslutili, dokler ni prišel potop in vse odnesel, tako bo tudi ob prihodu Sina človekovega. Takrat bosta dva na polju: Bog bo enega sprejel, drugega pustil. Dve bosta mleli na kamnu: ena bo sprejeta druga bo puščena. Čujte torej, ker ne veste, kateri dan pride vaš Gospod. Zavedajte se: Hišni gospodar bi ostal buden, če bi vedel, kdaj pride tat in ne bi pustil spodkopati svoje hiše. Zato bodite tudi vi pripravljeni, kajti ob uri, ko ne mislite, bo prišel Sin človekov." (Mt 24,15-44)

 

Ko pride Sin človekov v svojem veličastvu in vsi angeli z njim, takrat bo sédel na prestol svojega veličastva. Pred njim bodo zbrani vsi narodi in ločil bo ene od drugih, kakor pastir loči ovce od kozlov. Ovce bo postavil na svojo desnico, kozle pa na levico. Tedaj bo kralj rekel tistim, ki bodo na desnici: "Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta! Prejmite v posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta! Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali, v ječi sem bil in ste prišli k meni." Tedaj mu bodo pravični odgovorili: "Gospod, kdaj smo te videli lačnega in te nasitili ali žejnega in ti dali piti? Kdaj smo te videli tujca in te sprejeli ali nagega in te oblekli? Kdaj smo te videli bolnega ali v ječi in smo prišli k tebi?" Kralj jim bo odgovoril: "Resnično, povem vam: Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili." Tedaj poreče tudi tistim, ki bodo na levici: "Proč izpred mene, prekleti, v večni ogenj, ki je pripravljen hudiču in njegovim angelom! Kajti lačen sem bil in mi niste dali jesti, žejen sem bil in mi niste dali piti, tujec sem bil in me niste sprejeli, nag sem bil in me niste oblekli, bolan sem bil in v ječi in me niste obiskali." Tedaj bodo tudi ti odgovorili: "Gospod, kdaj smo te videli lačnega ali žejnega ali tujca ali nagega ali bolnega ali v ječi in ti nismo postregli?" Tedaj jim bo odgovoril: "Resnično, povem vam: Kolikor niste storili enemu od teh najmanjših, tudi meni niste storili." Ti pojdejo v večno kazen, pravični pa v večno življenje." (Mt 25:31-46)