Navigacija:  Iskanje resnice > Veliki nauk življenja > Bog > Jezus Kristus >

Jezus o sebi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Jezus: "Moje meso ni Moj jaz, moj resnični jaz je le Moj duh. S svojim duhom pa sem vsepovsod navzoč in delujem neprenehoma po vsej neskončnosti. Ne zgodi se, kar hoče Moje meso, temveč se zmeraj zgodi le tisto, kar hoče Moj duh. Kjer koli že boste, tam bom med vami tudi Jaz in ko boste delovali v Mojem imenu, bom deloval z vami in v vas Jaz in ko boste govorili v Mojem imenu, bom Jaz tisti, ki vam bov srcu ustvarjal misli in vam polagal besede na jezik." (VJn6 142:14-15)

 

Jezus: "...Jaz nimam fizičnega telesa, Jaz sem Duh. Ker sem Duh, nimam telesnih bolečin, toda moja duša in duša moje Matere neznosno trpita, ko vidiva, da najini otroci padajo v satanove pasti." (RžvB2 78)

 

Jezus: "Jaz sem Gospod, vaš Bog. Vladar sem in nad vsem. Jaz sem tisti, ki vas je ustvaril. Jaz sem Bog, ki nima tekmeca. Sveti svetih sem. Brezštevilni angeli iz vseh angelskih zborov ležijo razprostrti pred menoj v moji navzočnosti in me neprestano častijo. S kom me lahko primerjate? Vsa nebesa vse dni hvalijo moje Veličastvo. Na kerubih je moj prestol. Oblečen sem v veličastvo in moč. Jaz sem Beseda in resnična Luč. Vendar sem se v svojem vladarstvu in veličastju zaradi velikega sočutja sklonil, da bi vas dosegel..." (RžvB3 68)

 

Jezus: "...Jaz sem Bog ljuezni in usmiljenja. Nisem zapleten Bog in nikoli ne preganjam nikogar do smrti... Od duše nikoli ne zahtevam več, kot mi lahko podari. Ne prosim za več kot zmore... Jaz sem potrpežljiv in počasen v jezi, hitro pa odpustim in pozabim... Jaz sem Jezus n Jezus pomeni Odrešenik..." (RžvB3 200)

 

Glejte, jaz sem Jezus Kristus, Božji Sin. Ustvaril sem nebesa in Zemljo in vse kar je v njiju. Z Očetom sem bil od začetka. Jaz sem v Očetu in Oče je v meni; in v meni je Oče poveličal svoje ime. (3 Nefi 9,15)

 

Jezus: Glejte, povem vam, da je bila dopolnjena postava, ki je bila dana Mojzesu. Glejte, jaz sem ta, ki je dal postavo, in jaz sem ta, ki se je zavezal s svojim ljudstvom Izraelom; postava je torej v meni dopolnjena, kajti prišel sem dopolnit postavo; torej je končana. Glejte, ne razvezujem prerokov, kajti kolikor se jih ni dopolnilo v meni, resnično, povem vam, se bodo vsi dopolnili. In ker sem vam rekel, da je staro prešlo, ne razvezujem tega, kar se je govorilo o tem, kar pride. Kajti glejte, zaveza, ki sem jo sklenil s svojim ljudstvom, se še ni dopolnila; postava pa, ki je bila dana Mojzesu, se je končala v meni. Glejte, jaz sem postava in luč. Zrite vame in vztrajajte do konca in boste živeli; kajti temu, ki bo vztrajal do konca, bom dal večno življenje. (3 Nefi 15,4-9)

 

Jezus o sebi: "Toda jaz sem moral biti ne le duh, marveč tudi človek, Človek, da bi rešil človeka, Človek, da bi povzdignil človeka, noseč ga v nebesa mnogo stoletij pred uro. Zakaj telo, v katerem biva duh, je božja mojstrovina; nebesa so bila ustvarjena zanj. Da bi mogel biti človek, sem potreboval mater. Da bi bil Bog, sem potreboval Boga za Očeta.". (Ekmjbr1,5)

 

Jaz sam sem prišel vendar na to zemljo, določeno za spočetje Mojih resničnih otrok prav zato, da bi vas osvobodil vezi ustvarjene nujnosti in vam z besedo in dejanjem pokazal pot k resnični, samostojni, večni življenski svobodi ter vam jo utrl in izravnal s svojim poprejšnjim zgledom. Samo po tej poti bo mogoče vstopiti v neizmerno veličastvo Božjega, Mojega in vašega Očeta.Kajti kot človek sem človek kakor vi; toda v Meni prebiva prapolnost Očetovega Božjega veličastva, ki je sam v Sebi čista ljubezen. In zdaj vam ne govorim kot vaš sočlovek, temveč je beseda, ki vam jo govorim, Očetova beseda, ki je v Meni in Ga Jaz poznam, vi pa Ga ne poznate; kajti če bi Ga poznali, bi bilo moje poslanstvo prazno. Toda prav zato, ker Ga ne poznate in Ga nikoli niste spoznali, sem prišel Jaz sam, da bi vam Ga pokazal in vas Ga naučil spoznati. To pa je Očetova volja, da bi vsi, ki verujejo, da je Mene, Sina človekovega, poslal Oče, imeli v sebi večno življenje in Očetovo veličastvo, da bi postali in za večno ostali resnični otroci Najvišjega. Da pa bi to postali, morajo na tem svetu pod eno streho prebivati nebesa in pekel! Brez boja ni zmage! Kjer je mogoče doseči najvišje, je potrebna tudi največja dejavnost, da bi dosegli skrajnost, se je treba najprej izviti iz nasprotne skrajnosti. Kako pa bi si brez najnižjega sploh lahko zamislili kakšno najvišjo skrajnost? Ali si lahko kdo izmed vas zamisli gore brez dolin, ki so med njimi? Ali se višine gora ne merijo po največji globini, ki so med njimi ? Torej morajo obstajati zelo nizke doline, in kdor prebiva v globini doline, se mora z velikim trudom vzpenjati na gore, da pridobi najširnejši in najprostranejši razgled. Če pa ne bi bilo dolin, tudi gora ne bi bilo, in nihče se ne bi mogel povzpeti na višino, s katere bi bil vsaj nekoliko nadpovprečen razgled. To je sicer samo materialna prispodoba, a vendarle skriva v sebi podobnost in ustreznost neskončno velike duhovne resničnosti, za tistega, ki more in hoče misliti, bo čedalje pomenljivejša.V območju notranjega življenja pa ste poklicani in izvoljeni, da bi dosegli najvišje, torej mora biti med vami tudi najnižje, povsem svobodno voljo pa imate zato, da z močjo, ki jo je Bog za večno dal v popolno last, premagate najnižje vsebi. (VJn3 178:1-8)

 

Jezus pripoveduje: "Duhovniki so jim namreč povedali, da sem Jaz v Svojem duhovnem delu en in edini Bog in imam zunanje telo le zato, da bi bil ljudem nazornejši in dostopnejši. Moje telo je sicer omejeno kot telo vsakega človeka, toda Moj dih prežema vse blizu in daleč in zato moram le hoteti in vse, kar le hočem, se zgodi - blizu in daleč. Takoj ko nekaj hočem, to že nastane in obstaja vse dotlej, dokler hočem, da obstaja. Če pa nočem, da bi še nadalje obstajalo, tedaj tudi ne obstaja več in to tako, kot da nikoli ne bi obstajalo. Tako Moj notranji Božji duh ve tudi vse, še tako skrito. Jaz poznam celo najskrivnejše misli vseh ljudi na vsej zemlji in tudi vse, kar naj bi se zgodilo še tako naskrivaj." (VJn6 119:2)

 

Če Mene ne spoznajo, tudi ne morejo spoznati Njega, ki Me je poslal na svet - in še manj, da sva Jaz in Ta, ki Me je poslal, eno in isto bitje!  Dokler pa njihova srca tega ne spoznajo, Me nimajo v sebi in tako tudi večnega življenja ne in so v duhu mrtvi! Kajti ravno Jaz sam sem vendar večno živl'jenje samo in po Svojem nauku pot do njega. Kdor torej Mene in Mojega nauka ne sprejme, tudi večnega življenja ne sprejme, in večna smrt mora biti zato nujno njegov delež. (VJn2 24:4-5)

 

V Sebi seveda vidim razkrito vso zmeraj trajajočo večnost in tudi to, kar je skrito za tem Mojim dejanjem kot že storjeno dejanje; toda tega vaš duh, ki je zdaj še v času svojega otroštva, ne zmore ne uzreti ne dojeti. (VJn9 39,6)

 

...Kajti glej,  ti si, kar si, človek s sicer umrljivim telesom, v katerem pa vendarle prebiva neumrljiva duša s še bolj neumrljivim duhom iz Božjega in tudi Jaz (Jezus) sem človek, v katerem prav tako prebiva božansko neumrjiva duša in Božji duh v Svoji polnosti, toliko, kolikor je za to zemljo potebno, in to je Oče v nebesih, katerega Sin sem Jaz, pa tudi vi ste Njegovi otroci. Toda vi ste bili slepi in ste še v marsičem, Jaz pa sem prišel na svet z zdravim vidom, da bi vam pokazal Očeta in vam odprl oči, da bi videli tako kot Jaz sam. Od Očeta sem prejel polnost življenja in lahko vsakomur, ki hoče življenje, življenje tudi dam, kajti Oče me je že pred svetom izbral za to, da prebiva v Meni vsa polnost življenja in da bi vsi ljudje živeli po Meni. In ta izbrani sem Jaz po Svoji duši, po duhu pa sem eno z Njim, ki me je izbral. Glej Jaz sem torej Pot, Resnica in Življenje. Tisti, ki verujejo v Mene, ne bodo niti videli niti občutili niti okusili smrti, četudi bi telesno lahko umrli več kot enkrat, tisti pa, ki v Mene ne bodo verovali, bodo umrli, četudi bi imeli tisočkratno življenje. Kajti vsak človek ima telo in to mora nekoč umreti - temu se ne bo ognilo niti Moje telo, toda Moja duša bo potem, ko bo odloženo telo, postala še svobodnejša, svetlejša in bolj živa ter povsem eno z Njim, ki jo je izbral pred svetom za zveličanje vseh, ki bodo verovali v Sina človekovega in živeli po Njegovih zapovedih. (VJn3 100:3-7)