Navigacija:  Iskanje resnice > Veliki nauk življenja > Bog >

Oče, Sin in Sveti Duh

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Jezus: "Oče, Jaz kot Sin in Sveti duh smo razločno eno in isto od vekomaj. Oče v Meni je večna ljubezen in kot taka pratemelj in resnična prasubstanca vseh stvari, ki napolnujejo vso večno neskončnost. Jaz kot Sin sem svetloba in modrost, ki izhajata iz ognja večne ljubeni. Ta silna svetloba je večna najpopoljnejša samozavest in najjasnejše samospoznanje Boga in večna Beseda v Bogu, po kateri je bilo narejeno vse, kar je. Da pa je bilo vse to mogoče narediti je potrebna še silna Božja volja in to je prav Sveti duh v Bogu, po katerem dobijo dela in bitja svoj popolni obstoj. Sveti duh je velika izrečena beseda 'Zgodi se' in zgodi se, kar sta sklenili Ljubezen in Modrost v Bogu. In glejte, vse to je zdaj tu, v Meni: Ljubezen, Modrost in vsa oblast. In tako obstaja le en Bog in ta sem Jaz in Jaz sem tu sprejel telo le zato, da bi se lahko v vaši podobi pobližje razodel vam, ljudem te zemlje, ki sem vas ustvaril natančno po Svoji podobi iz prasnovi Svoje ljubezni in to se pravkar dogaja." (VJn6 230:2-6)

 

To pa zdaj povem: Jaz sem edini, večni Bog v Svoji troedini naravi kot Oče po božanstvu, kot Sin po popolni človeškosti in kot Duh po vsem življenju, delovanju in spoznanju. Jaz sem od vekomaj Ljubezen in Resnica sama. Nikoli nisem od nikogar nič sprejel. Vse, kar je, je od Mene in kdor nekaj ima, ima to od Mene... (BoGo1 2:10)

 

Vassula: "Bila sem v zadregi. Še vedno nisem razumela, kdo je Oče in kakšna je razlika med Očetom in Jezusom. Če se Jezus sam obrača k Bogu Očetu, kako lahko trdi, da je tudi Oče?" Jezus: "Poslušaj Vassula, pazlivo me poslušaj. Doumi, da sva Bog in Jaz Eno. Jaz sem Oče in Sin. Ali sedaj razumeš? Jaz sem Eno. Jaz sem Vse v Enem. Vse v Enem sem." Vassula: "Ti si vse v Enem?!" Jezus: "Da." Vassula: "Kaj pa Luč?" Jezus: "Tudi Luč sem. Poslušaj Me." Vassula: "Pomislila sem, da bo to težko razumeti in zapisati, v mislih pa sem imela tudi vprašanje o Svetem Duhu." Jezus: "Poskusiva. Sveti Duh prihaja od Mene. Ali sedaj razumeš? Vse v Enem. Sveta Trojica je Eno. Lahko Mekličeš tudi Oče. Modrost prihaja od Mene. Jaz sem tudi Modrost..." (RžvB1 91)

 

Vassula: "Ugibala sem ali govori Jahve ali Jezus." Jezus: "Vassula, Jaz sem Eno, Eno sem! Bog sem, ki ti je dal življenje. Utemeljil sem Svojo Besedo. Na zemljo sem prišel v telesu. Eno sem. Blagoslavljam te, Vassula. Sveta trojica je ena Jaz sem Eno." (RžvB1 125)

 

Jezus: "...Jaz sem Eno! Jaz Bog sem Eno. Vse moje otroke je ustvarila Moja Roka... Sem En Bog in spoznati morajo, da je sveta Trojica vsa v Enem. Sveti Duh, Sveti Oče in Sin Jezus Kristus - vsi trije smo Eno..." (RžvB1 126)

 

Kaj in kdo pa je Oče? Glejte in razumite: Večna ljubezen v Bogu je Oče! - Kaj in kdo je torej Sin? Kar izhaja iz ognja ljubezni, luč, ki je modrost v Bogu! Kakor , pa sta ljubezen in modrost eno, tako sta tudi Oče in Sin eno! (VJn2 32:6)

 

Cirenij: "O Gospod, toda Ti natančno veš za to, kajti v Svojem duhu si vendar sam Oče." Jezus: "Prav si povedal. Oče je v meni v vsej polnosti, toda Jaz kot zunanji človek sem klub temu le Njegov Sin in v duši vem le to, kar Mi On razodene. Sem sicer plamen Njegove ljubezni in Moja duša je svetloba iz ognja Očetove ljubezni, vi pa veste, kako svetloba zmeraj in povsod čudovito deluje. Sonce, iz katerega svetloba izhaja, je čudovito urejeno - notri in v najglobji notrini, ta ureditev pa je znana le najglobji notranjosti samega sonca. Zunanja, četudi vse oživljajoča svetloba ne ve o tem nič in tudi nikjer ne zaznamuje podobe, iz katere bi lahko razbrali notranjost in najglobjo središčno ureditev sonca. Da, Oče je v Meni že od vekomaj, toda notrina Njegove duše se razodeva v Moji duši le tedaj, ko to On sam hoče. In vendar vem za vse, kar je bilo od vekomaj v Očetu, toda Oče ima kljub temu v svoji globini zelo veliko takega, za kar Sin ne ve. In če hoče za to vedeti mora tudi on za to prositi Očeta. Toda kmalu bo prišla ura, ko bo Oče v Meni tudi s Svojo najglobjo notranjostjo postal eno z Menoj, edinim Sinom od vekomaj, prav tako kot bo v bližnji prihodnosti Očetov Duh v vaših dušah postal popolnoma eno z dušami še v vaših telesih in šele tedaj vam bo Očetov Duh razodel vse, česar vam zdaj še nikakor ne bi mogel. In tako ve zdaj Oče v Meni še marsikaj, česar Sin ne ve." (VJn4 252:1-4)

 

Jezus: "Če pa ti, Peter, vprašuješ po Mojem Očetu v nebesih - kako to, da sem včasih rekel, da je v nebesih in včasih spet, da prebiva v Meni in je eno z Menoj - moram biti potrpežljiv s tvojim spominom, sicer bi se še nazadnje moral razjeziti nate. Kaj so nebesa in kje so, sem vam, in še prav posebno tebi, na gori šele pred kratkim natančno pokazal in kristalno jasno razložil, kot sem že skoraj več kot  preveč in prepogosto govoril o nedeljivem razmerju med Menoj in Mojim Očetom in zdaj, glej, o tem že spet nič več ne veš. Ali ni Oče večna ljubezen v Meni? Kjer pa je in prebiva ta - ali niso tam nebesa in resnično Božje kraljestvo? Ali jaz kot človek nisem sin prav te ljubezni, ki prebiva v Meni samem in je od vekomaj ustvarila vse, kar je in kar napolnjuje neskončnost? In ker je ta večna in vsemogočna Božja ljubezen v Meni, ali nisem Jaz povsem eno z njo?" Peter reče: "Da, zdaj gotovo razumem bolje, kot sem razumel prej, toda kljub temu je med tem še marsikaj, kar mi, odkrito povedano, še ni povsem jasno. In to, kar mi ni še povsem jasno, je v tem, da še vedno ne razumem, zakaj včasih o Sebi praviš, da si Sin človekov, drugič spet Sin Božji in spet tretjič, da si sam Jahve. Če mi hočeš še malce osvetliti še to, boš storil dobro nam vsem, mislim namreč, da o tem še nihče od nas nima pravega spoznanja." Jezus: "Tudi to sem vam že jasno osvetlil tedaj, ko sem govoril o trplenju, ki me čaka, toda če vam zadeve vsaj desetkrat ne razložim, tako da je čim bolj nazorna, je ne razumete. Zdaj pa vam znova povem: Niti Jahve v Meni niti Jaz duša kot Njegov večni Sin, ampak edino to telo kot Sin človekov bo umorjeno v Jeruzalemu, toda tretji dan bo kot povsem poveličano vstalo in potem bo večno eno z Njim, ki je v Meni in Mi razodeva vse, kar moram kot Sin človekov delati in govoriti in ki Ga še vedno ne poznate docela, čeprav že precej časa govori in deluje med vami." (VJn5 246:11-17)

 

Stotnik: "...kako dolgo boš še ostal v teh krajih ?" Jezus: "To, prijatelj, je odvisno od okoliščin in od volje Tistega, ki Me je poslal v ta svet, kajti tudi Jaz, kot zgolj človek, se moram strogo ravnati po tem, kar Mi naloži Oče v nebesih. Res, da je vse, kar je Očetovo tudi Moje, saj sva Oče in Jaz v resnici eno, toda kljub temu je v Meni samem ljubezen višje kot njena svetloba, modrost. Zato tudi Moja modrost ne more postavljati zakonov Moji ljubezni, temveč le nasprotno." (VJn6 144:14)

 

Rečem Jaz: "No, no, prijatelj, ne zbujaj tolikšne pozornosti! Kajti glej, ti si, kar si, človek s sicer umrljivim telesom, v katerem pa vendarle prebiva neumrljiva duša s še bolj neumrljivim duhom iz Boga; in tudi Jaz sem človek, v katerem prav tako prebiva božansko neumrljiva duša in Božji duh v Svoji polnosti, toliko, kolikor je za to zemljo potrebno, in to je Oče v nebesih, katerega Sin sem Jaz, pa tudi vi ste Njegovi otroci. Toda vsi ste bili slepi in ste še v marsičem; Jaz pa sem prišel na svet z zdravim vidom, da bi vam vsem pokazal Očeta in vam odprl oči, da bi videli tako kot Jaz sam. Od Očeta sem prejel polnost življenja in lahko vsakomur, ki hoče življenje, življenje tudi dam; kajti Oče Me je že pred svetom izbral za to, da prebiva v Meni vsa polnost življenja in da bi vsi ljudje živeli po Meni. In ta izbrani sem Jaz po Svoji duši; po duhu pa sem eno z Njim, ki Me je izbral. Glej, Jaz sem torej Pot, Resnica in Življenje! Tisti, ki verujejo v Mene, ne bodo niti videli niti občutili niti okusili smrti, četudi bi telesno lahko umrli več kot enkrat; tisti pa, ki v Mene ne bodo verovali, bodo umrli, četudi bi imeli tisočkratno življenje! Kajti vsak človek ima telo, in to mora nekoč umreti - temu se ne bo ognilo niti to Moje telo; toda Moja duša bo potem, ko bo odloženo telo, postala 'še svobodnejša, svetlejša in bolj živa ter povsem eno z Njim, ki jo je izbral pred svetom za zveličanje vseh, ki bodo verovali v Sina človekovega in živeli po Njegovih zapovedih. (VJn3 100:3-7)

 

Moje kraljestvo pa ne bo kraljestvo tega sveta, temveč kraljestvo drugačnega sveta, sveta, kakršnega še nikoli niste spoznali; kajti če bi spoznali tisti svet, bi spoznali tudi Mene, ko sem prišel k vam v tempelj, in če bi Me spoznali, bi spoznali tudi Tistega, ki Me je poslal, in o katerem vam pravim, da je vaš Bog. Toda Oče, ki Me je poslal, Me ni poslal tako, kot se pošlje svetu človeka, temveč tako, da sta odpošiljatelj in odposlani eno! Kdor verjame, da je Oče v meni in Jaz v Očetu lahko reče, da je videl Očeta in Sina in z Njima govoril; toda o spoznanju bo mogoče govoriti šele tedaj, ko bom kmalu spet popolnoma v Svojem kraljestvu in bom nad tiste, ki bodo verjeli Vame in ohranili Moje besede ter po njih živeli in ravnali, izlil Svojega duha.« (VJn8 85,20-21)

 

Moja Beseda in Moj nauk, ki vam kažeta pot do večnega življenja, sta tudi volja Tistega, ki je v Meni, in ki Me je poslal. Kajti v Meni je Oče kot večna ljubezen in Jaz kot njena luč sem v njej. Poglej plamen svetilke, ki gori na tej mizi! Ali lahko ločiš svetlobo od plamena ali plamen od svetlobe? Plamen je tisto, kar imenujem Oče in ljubezen, svetloba pa je njun Sin, ki ga je poslal plamen, da razsvetljuje temo noči. Ali nista plamen in njegova svetloba eno? In ali ni plamen prav tako v svetlobi, kakor je svetloba v plamenu? Če je torej tako, in drugače niti biti ne more, potem se Očetova volja razodeva v svetlobi, ki izhaja iz Njega. Kdor torej hodi v tej svetlobi, ta hodi tudi po volji Tistega, ki Me je kot Svojo svetlobo poslal v ta svet; in kdor hodi v tej svetlobi, ne more zaiti in mora požeti večno življenje, ker je svetloba, po kateri se ravna in v kateri je, večno življenje samo. (VJn8 10-12)

 

Jaz sem rekel: »Marija, čeprav telesno ne bom pri vas in med vami, bom kljub temu pri vas navzoč in bom tudi deloval, in to duhu; kajti v duhu sem vsenavzoč, saj moram v večni neskončnosti ohranjati in urejati vse stvari. Če ne bi bil vsenavzoč v duhu, bi vse obstoječe izginilo in v vsej neskončnosti ne bi bilo bitja, in to zdaj že tudi razumeš. Kajti z močjo Moje vseoživljajoče in v vsem delujoče volje sem Jaz sam od vekomaj vse v vsem in vse je v Meni! Oče, ki Me je poslal na ta svet kot Sina človekovega, je v Meni. Jaz in On nisva dva, temveč eno. Tako je Očetova volja tudi Moja volja in ta deluje vsepovsod. Očeta samega po sebi ne more videti noben človek; brez Mene Ga tukaj ne bi bilo in tudi Njega brez Mene ne, kajti Jaz in On sva eno bitje. Kdor pa zdaj vidi in sliši Mene, hkrati vidi in sliši tudi Očeta.Kajti Jaz sem se, kot Oče s Svojo voljo, sam odposlal v ta svet. Zato blagor vam, ki verujete Vame; kajti kdor veruje Vame, ta veruje tudi v Očeta, ki Me je odposlal, in Ta mu bo zato dal večno življenje. (VJn8 158,16-17)

 

Jezus: "Kaj in Kdo pa je Oče ? Večna ljubezen v Bogu je Oče. Kaj in Kdo je torej Sin ? Kar izhaja iz ognja ljubezni, luč, ki je modrost v Bogu. Kakor pa sta ljubezen in modrost eno, tako sta tudi Oče in Sin eno. ... če gori svetilka s svetlim plamenom, ki je vendar gotovo ogenj, ali moraš vsepovsod prižgati plamen, če hočeš v isti sobi ponoči nekaj videti ? Ali ne osveljuje en svetli plamen sobe tako dobro, da je v vsej sobi dovolj svetlo ? Ali ne izhaja svetloba iz plamena, ki je ogenj ? In ali je zato, ker izhaja iz plamena, kaj drugega kot svetli plamen sam" ? (VJn2 32:6-7)

 

Jezus: "(prilika o izgubljenem sinu). O ljubi Moji, v ljubezni je skrito še veliko več, česar ni doumela modrost, zato je Oče kot večna ljubezen tudi večji kakor Sin, ki je kot njena svetloba tukaj pred vami." (VJn6 242:13)

 

Govori Bog: Glej, k svojim prihajam, da izpolnim vse, kar sem razkrival človeškim otrokom od osnovanja sveta, in spolnim voljo tako Očeta kot Sina - Očeta zavoljo mene in Sina zavoljo mojega mesa... (3 Nefi 1,14)