Navigacija:  Iskanje resnice > Veliki nauk življenja > Bog > Jezus Kristus >

Jezusov nauk

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

...sicer pa je lahko Njegov nauk čisto na kratko povzamemo v to, da je potrebno Boga ljubiti nadvse, svojega bližnjega pa kakor samega sebe. Boga ljubiti nad vse pa seveda pomeni: Boga in njegovo razodeto voljo spoznati in nato iz resnične notranje ljubezni do spoznanega Boga po tem ravnati in se poleg tega do vsakega sočloveka zaradi Boga vesti tako, kakor se vede razumen človek do sebe; seveda tu govorimo o čisti in kar se da veliki meri nesebične ljubezni tako do Boga kakor tudi do vsakega bližnjega. Kakor hoče vsako dobro, biti ljubljeno edino le zato, ker je dobro in zato resnično, tako hoče biti ljubljen tudi Bog, ker je edini nadvse dober in resničen. Prav tako je potrebno ljubiti svojega bližnjega, ker je tako kakor ti Božja podoba in tako kakor ti nosi v sebi Božjega duha... S kar se da natančnim izpolnjevanjem tega ... nauka postaja človekov v začetku zelo zvezan duh čedalje svobodnejši, raste in nazadnje prešine vsega človeka in potegne  tako vse v svoje življenje, ki je Božje življenje in mora zato večno trajati v kar se da veliki blaženosti. Vsak človek, ki se tako v svojem duhu nekako na novo rodi, pa ne bo nikoli niti videl niti čutil niti okusil smrti, in ločitev od njegovega mesa mu bo v največji užitek. Kajti človekov duh, tako povsem eno z njegovo dušo, bo podoben človeku v težki ječi, skozi katere ozko svetlobno odprtino sicer lahko vidi lepa polja in svobodne ljudi, ki se na njih razveseljujejo z raznimi koristnimi opravili, medtem, ko mora on giniti v ječi.Kako vesel pa bo ječarja, ki mu bo odprl vrata, mu snel vezi in rekel: 'Prijatelj, prost si vsake nadaljne kazni, pojdi in uživaj popolno svobodo'. Tako je človekov duh podoben življenskemu sadu ptičjega embria v jajcu, ko zaradi valilne toplote dozori v trdi lupini, v katero je ujeto njegovo svobodno življenje, tedaj razbije lupino in se veseli svojega svobodnega življenja. Toda to lahko doseže človek le, če natančno in pošteno izpolnjuje nauk ki ga Jezus zdaj oznanja ljudem. Ko je človekov duh že bolj prerojen, prejme tudi druge popolnosti, katerih si zgolj naravni meseni človek ne more niti predstavljati. Duh je potem oblast v sebi, enaka Božji; kar potem takšen dovršen duh v človeku hoče, to se zgodi in se mora zgoditi, ker razen življenske moči duha v vsej Božji neskončnosti ne more biti nobene druge moči in oblasti. Kajti resnično življenje je edini Gospod in Stvarnik, Ohranjevalec, Zakonodajalec, in usmerjevalec vsega stvarstva, in zato se mora vse podrejati oblasti večno edino živega duha. (VJn3 53:4-16)

 

Jezus: Kdor ima Mojo besedo, jo mora ohraniti in se neomajno po njej ravnati ne le z vedenjem, temveč predvsem z dejanjem in deli po besedi, kajti vse vedenje in vera brez del sta toliko kot nič in ne moreta imeti nikakršje vrednosti za življenje. Kaj bi koristilo nekomu, ki bi moral odpotovati v nek kraj, ki bi mu bil znan le po imenu, poti tja pa ne bi poznal, če bi mu nekdo, ki pot pozna, popolnoma opisal, kje se vije pot do tistega kraja, če zdaj, ko pot pozna, noče potovati po njej, temveč se obrne in začne hoditi v povsem nasprotni smeri.Ali bo sploh kdaj prispel do tistega kraja ? (VJn4 199:9-10)

 

Jezus: "Zato sem vam rekel, da se zmeraj v vsem natančno preiskujte in se dvignite na takšno življensko stališče, na katerem v sebi jasno in živo začutite, da ste rešeni vseh zemeljskih balastnih snovi." (VJn5 125:11)

 

Ker zatorej imate Sveto pismo, vam ni treba predpostavljati, da vsebuje vse moje besede; niti vam ni treba predpostavljati, da nisem dal zapisati več. Kajti zapovedujem vsem ljudem, tako na vzhodu kot na zahodu  in na severu in na jugu in na otokih morja, da bodo zapisali besede, katere jim bom govoril; kajti iz knjig, ki so zapisane, bom sodil svetu, vsakega človeka po njegovih delih, po tistem kar je zapisano. Kajti glejte, govoril bom Judom in to bodo zapisovali; in govoril bom Nefijcem in to bodo zapisovali; in prav tako bom govoril vsem rodovom Izraelove hiše, katere sem vodil proč, in to bodo zapisovali in prav tako bom govoril vsem rodovom Zemlje in to bodo zapisovali. (2 Nefi 29,10-12)

 

Če boste živeii po Mojem nauku, boste ohranili življenje v vsej blaženosti; če pa boste ravnali nasprotno, ga boste izgubili in prešli v smrt, ki je najnesrečnejše stanje vsakega življenja, ogenj, ki nikoli ne ugasne, in črv, ki nikoli ne umrje!" (VJn2 8)

 

Jezus: Razlog je močna vez med Očetom in Njegovimi otroki in spet kakor vez med ženinom in nevesto. Jaz sem v Svojem večnem duhu vaš Oče že od vekomaj; toda v Svojem mesu sem vendar podoben ženinu in vsi vi ste kot Moja ljuba nevesta - s tem, da sprejemate Mojo besedo in Moj nauk in živo verujete v svojem srcu, da sem Jaz Obljubljeni, ki je prišel vse ljudi odrešit starega greha, ki je izrodek pekla, in jim odpret pot k večnemu življenju in k resničnemu Božjemu otroštvu. Resnično, povem vam: Kdor veruje v Mene in v resnici spolnjuje Mojo besedo, je kot nebeška nevesta v Meni in Jaz v njem kot resnični ženin večnega življenja. Kdor pa je v Meni in Jaz v njem, odslej ne bo več videl, občutil in okusil smrti. Kdor veruje Vame in Me ljubi in s tem spolnjuje Moje lahko zapoved čiste ljubezni, ta je tisti, ki Me tudi v najpopolnejši svetlobi svojega srca spozna kot Očeta. In Jaz bom zmeraj prišel k njemu in se mu razodel in ga bom učil in vodil in bom njegovi volji dal moč, da mu bodo v resničn stiski pokorni vsi elementi. Na tem svetu Moji ne bodo slavili zmage; kajti vsi ljudje te zemlje niso Moji učenci, temveč otroci kneza laži, noči in teme. Ti ne ljubijo Moje svetlobe in ne bodo ljubili tistih, ki jim bodo prinesli Mojo svetlobo; toda nad tem se Moji ne spotikajo, kajti njim je pripravljeno zmagoslavje v Mojem kraljestvu. (VJn 225:5-9)